Teza de licenta - Managementul aprovizionării cu carburanţi-lubrifianţi - ID:05026 - Volum 98 pagini


 Categoria : Transporturi  Download gratuit :

Cuprins……………………1
Introducere……………4

Capitolul 1. Fundamante teoretice ale managementului aprovizionărilor

1.1. Caracterizare generală…………………………………………….7
1.2. Funcţiunile managementului aprovizionării………………………9
1.2.1. Funcţia de previziune……………………………………...10
1.2.2. Organizarea aprovizonării………………………………...12
1.2.3. Coordonarea şiconducerea………………………………...13
1.2.4. Procesul de control………………………………………..16
1.2.5. Mecanismul procesului decizional……………………….17

Capitolul 2. Managementul aprovizionării cu carburanţi-lubrifianţi pe timp de pace
2.1. Carcteristici specifice………………………………………………20
2.1.1. Principiile aprovizionării cu carburanţi-lubrifianţi………..21
2.1.2. Necesitatea îndeplinirii îndatoririlor organelor de aprovizionare cu carburanţi-lubrifianţi la nivelul unităţii militare……22
2.1.3. Documente pe baza cărora se execută activitatea de aprovizionare cu carburanţi-lubrifianţi şi mijloace tehnice de resort……25
2.2. Cererea de carburanţi-lubrifianţi şi mijloace tehnice de resort…….27
2.2.1. Optica de aprovizionare…………………………………...27
2.2.2. Resursele financiare repartizate privind aprovizionarea de carburanţi-lubrifianţi………29
2.2.3. Planul de aprovizionare cu carburanţi-lubrifianţi………....30
2.2.4. Emiterea comenzilor şi încheierea contractelor…………..32
2.2.5. Surse de aprovizionare cu carburanţi, lubrifianţi şi mijloace tehnice de resort………36
2.2.6. Importanţa relaţiilor contractuale în procesul de aprovizionare cu carburanţi-lubrifianţi………37
2.3. Primirea şi controlul calitativ al carburanţilor, lubrifianţilor şi mijloacelor tehnice de resort…………37
2.4. Depozitarea şi păstrarea carburanţilor, lubrifianţilor şi mijloacelor tehnice de resort………43
2.4.1. Depozitarea carburanţilor, lubrifianţilor şi mijloacelor tehnice de resort…………43
2.4.2. Păstrarea carburanţilor, lubrifianţilor şi mijloacelor tehnice de resort………49
2.5. Distribuţia carburanţilor şi lubrifianţilor…………………………..50
2.5.1. Planificarea, organizarea şi executarea transporturilor…...50
2.5.2. Modalităţi de distribuţie a carburanţilor şi lubrifianţilor….52

Capitolul 3. Managementul aprovizionării cu carburanţi-lubrifianţi în situaţii de criză
3.1. Principii generale…………………………………………………..54
3.1.1. Criza şi gestionarea crizei. Tipuri de criză………………..54
3.1.2. Principiile aprovizionării cu carburanţi-lubrifianţi în situaţii de criză…………56
3.2. Organizarea activităţii de aprovizionare cu carburanţi, lubrifianţi, tehnică şi materiale tehnice……57
3.2.1. Atribuţiile compartimentului de aprovizionare cu carburanţi-lubrifianţi…………57
3.2.2. Conducerea activităţii de aprovizionare cu carburanţi-lubrifianţi. Documente folosite……59
3.2.3. Stocuri de carburanţi-lubrifianţi şi tehnică. Unităţi de calcul de aprovizionare………63
3.3. Particularităţi ale aprovizionării cu carburanţi-lubrifianţi şi tehnică de resort în situaţii de criză………66

Capitolul 4. Managementul aprovizionării cu carburanţi-lubrifianţi în situaţii de război

4.1. Principiile aprovizionării cu carburanţi-lubrifianţi în situaţii de război………68
4.2. Organizarea şi conducerea aprovizionării cu carburanţi-lubrifianţi a unităţii militare în luptă……70
4.2.1. Activităţile desfăşurate de şeful compartimentului carburanţi-lubrifianţi pe timpul pregătirii şi ducerii acţiunilor militare………70
4.2.2. Documente de conducere a activităţilor de aprovizionare cu carburanţi-lubrifianţi………72
4.2.3. Metode de conducere utilizate în planificarea şi organizarea aprovizionării cu carburanţi-lubrifianţi……75
4.3. Aprovizionarea cu carburanţi-lubrifianţi şi tehnică de resort……..76
4.3.1. Trecerea de la sistemul de aprovizionare cu carburanţi-lubrifianţi de la pace la cel de război…………76
4.3.2. Primirea, depozitarea şi distribuţia carburanţilor, lurifianţilor şi tehnicii de resort…………77
4.3.3. Transportul carburanţilor şi lubrifianţilor. Alimentarea tehnicii cu carburanţi-lubrifianţi în luptă………78

Concluzii……………………………………………………………………80
Propuneri……………………………………………………………………82
Aplicaţie practică
Stabilirea necesarului de carburanţi şi lubrifianţi pentru un an a unui batalion de infanterie…………84
Bibliografie…………………………………………………………………97
Anexe