Teza de an - Caracteristica Intreprinderii de Transport Vitnat Grup - ID:05020 - Volum 19 pagini


 Categoria : Transporturi  Download gratuit :

Introducere

1. Caracteristica generală a Întreprinderii de transport “Vitnat Grup” S.R.L. .....pag. 3
2. Structura organizatorică a întreprinderii …………………………….pag. 4
3. Organizarea dirijării serviciului de exploatare ……………………….pag. 6
4. Organizarea si analiza lucrului diferitor categorii de lucratori………pag. 7
5. Analiza indicatorilor tehnico-economici……………………………..pag. 8
6. Analiza cheltuielilor de producţie……………………………………pag. 10
7. Instrucţiunea de protecţie a muncii pentru şoferii din întreprinderea de transport “Vitnat Grup” S.R.L……pag. 11

Concluzii