Teza de licenta - Sistemul de directie - ID:05025 - Volum 79 pagini


 Categoria : Transporturi  Download gratuit :

Introducere

Compartimentul 1. Partea analitică
1.1. Scurt istoric
1.2. Rolul şi locul întreprinderii în mediul economic al ţării
1.3. Analiza indicatorilor economici şi financiari a întreprinderii
1.4. Gestiunea resurselor umane
1.5. Asigurarea calităţii la întreprindere
1.6. Activitatea de marketing în cadrul firmei
1.7. Diagnosticarea şi tehnologia diagnosticării

Compartimentul 2. Partea tehnologică
2.1. Principiile generale ale diagnosticării autovehiculelor
2.2. Domeniile de utilizare în cadrul întreţinerilor tehnice
2.3. Tipuri de diagnosticare
2.4. Clasele diagnosticării tehnice
2.5. Tehnologia şi structura procesului de diagnosticare
2.6. Succesiunea operaţiilor de diagnosticare
2.7. Rolul diagnosticării în procesul de exploatare a automobilelor
2.8. Parametri de diagnosticare
2.9. Valori caracteristice ale parametrilor de diagnosticare
2.10. Diagnosticarea stării tehnice a automobilului
2.11. Calculul secţiei de diagnosticare
2.12. Instrucţiuni privind tehnica securităţii la efectuarea lucrărilor de testare tehnică

3. Compartimentul economic
3.1. Calculul eficienţei economice din implementarea staţiei de verificare şi omologare

Concluzii
Bibliografie