Teza de licenta - Întreţinerile tehnice ale autovehiculelor. Construcţia şi calculul instalaţiei de ungere” - ID:05023 - Volum 67 pagini


 Categoria : Transporturi  Download gratuit :

1. Introducere………6

2. Sistemul planificat de prevenire a întreţinerilor tehnice şi reparaţiei mijloacelor de transport………7

2.1. Tipurile întreţinerilor tehnice şi reparaţiilor.......................................................8
2.2. Organizarea întreţinerii tehnice şi reparaţia în unităţi........................................12
2.3. Corectarea normativelor întreţinerii tehnice şi reparaţiei……………………..14
2.4. Calculul programului de producere la întreţinerea tehnică şi reparaţie curentă a autovehiculelor………18

3. Construcţia şi calculul instalaţiei de ungere…………………………………...24

3.1. Principii de calcul al instalaţiei de ungere……………………………………..24
3.2. Pompa de ulei…………………………………………………………………..25
3.3. Supapa de siguranţă……………………………………………………………28
3.4. Filtrele de ulei..........................................................29
3.5. Radiatorul de ulei………………………………………………………………35
3.6. Amplasarea filtrelor în circuitul de ungere……………………………………...37
3.7. Ventilaţia carterului……………………………………………………………..38
3.8. Regimul de curgere a uleiului în canalizaţiile sistemului de ungere……………41
3.9. Dezaerarea uleiului……………………………………………………………...42
3.10. Ungerea motoarelor în doi timpi cu baleiaj prin carter.......43

4. Calculul sistemului de ungere……………………………………………………...45
4.1.Calculul lagărului pe baza teoriei hidrodinamice a ungerii………………………45
4.2. Probleme specifice ale proiectării lagărelor prin prisma ungerii..........53
4.3.Calculul debitului de ulei necesar în sistemul de ungere………………………….56
4.4.Calculul elementelor compenente ale instalaţiei de ungere……………………….57

Bibliografie………………………………………………………………………….65