Lucrare de atestat - Procesul de transport si factorii care influenteaza planificarea activitatii de transport - ID:05024 - Volum 20 pagini


 Categoria : Transporturi  Download gratuit :

1. Introducere……………………………………………………………….........1

2. Procesul de transport………………………………………………………....3

2.1. Clasificarea procesului de transport auto……………………………. 4
2.2. Tehnologia procesului de transport ………………………………….. 8
2.3. Procesul de muncă …………………………………………………….. 8
2.4. Procesul tehnologic de producer…………………………………….... 8
2.5. Tehnologia şi organizarea transportului de mărfuri……………..8
2.6. Rolul şi sarcinile transporturilor…………………………………….9

3. Determinarea tipului materialului rulant rutier…………………10

4. Managementul trasporturiilor……………………………………………...10
4.1. Managementul general de mişcare…………………………………...10

5. Mediul ambient al organizatiei …………………………………………….12
5.1. Managementul general de mişcare..………………………………….12
5.2. Funcţiile principale ale managementului de mişcare……………12
5.3. Managerul……………………………………………………………...13
5.4. Managementul transporturilor……………………………………….15
5.5. Managementul transportului rutier………………………………….16

Bibliografie