Teza de doctor - Particularităţile clinico-evolutive, psihologice şi neuro-vegetative ale sarcinii şi naşterii la adolescente - ID:01642 - Volum 227 pagini


Categoria : Medicina 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE (în limbile română, rusă şi engleză) ......6
LISTA ABREVIERILOR ...................................................9
INTRODUCERE ............................................................11

1. PERSPECTIVELE MATERNITĂŢII LA VÂRSTA ADOLESCENTINĂ: VIZIUNI CONTEMPORANE ........19

1.1. Aspectele socioeconomice, frecvenţa sarcinilor şi naşterilor la adolescente ....................19
1.2. Sănătatea reproductivă şi riscurile medicale ale sarcinii şi naşterii în adolescenţă .............23
1.3. Factorii psihosociali şi cei stresogeni în evoluţia sarcinii la adolescente ........................31
1.4. Impactul dereglărilor psihovegetative asupra sarcinii şi naşterii la adolescente ...............37
1.5. Concluzii la capitolul 1 .................................................................................43

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE ............44
2.1. Materialul şi designul cercetării......................................................44
2.2. Metodele clinico-paraclinice de cercetare.....................................46
2.3. Metodele de evaluare statistică a rezultatelor obţinute .............52
2.4. Concluzii la capitolul 2 ....................................................................54

3. ANALIZA DESCRIPTIVĂ A NAŞTERILOR ŞI A COMPLICAŢIILOR OBSTETRICALE ŞI PERINATALE LA ADOLESCENTE ........55
3.1. Aspectele descriptive, anamnestice şi medico-sociale ale sarcinii la adolescente (studiul retrospectiv) .......55
3.2. Caracteristica evoluţiei sarcinii, naşterii şi a perioadei post-partum la adolescente ............60
3.3. Caracteristica stării nou-născuţilor de la adolescentele incluse în studiu ........................68
3.4. Concluzii la capitolul 3 .......71

4. PARTICULARITĂŢILE EVOLUŢIEI SARCINII, NAŞTERII ŞI PERIOADEI POST- PARTUM LA ADOLESCENTE .........73
4.1. Impactul factorilor medicali şi celor sociali asupra evoluţiei sarcinii la adolescentele gravide (studiul prospectiv) .....73
4.2. Particularităţile clinico-evolutive ale naşterii, perioadei post-partum şi rezultatele perinatale la adolescente ......84
4.3. Influenţa vârstei ginecologice asupra dezvoltării complicaţiilor la adolescentele gravide ....90
4.4. Concluzii la capitolul 4 .......93

5. PARTICULARITĂŢILE PSIHOLOGICE, MODIFICĂRILE DE PERSONALITATE ŞI MECANISMELE DE ADAPTARE ALE ADOLESCENTELOR ÎN PERIOADA PRE- ŞI POST-PARTUM .......94
5.1. Rolul tulburărilor anxioase în evoluţia sarcinii şi naşterii la adolescente .......................94
5.2. Rolul depresiei prenatale în evoluţia sarcinii şi naşterii la adolescente ..........................98
5.3. Influenţa profilului psihologic al adolescentelor gravide asupra evoluţiei sarcinii şi naşterii .......107
5.4. Aspectele comparative ale profilului vegetativ al gravidelor-adolescente faţă de gravidele adulte ......111
5.5. Aminoacizii serici ca markeri de precizare a sarcinii patologice şi a depresiei prenatale la adolescentele gestante ......117
5.6. Algoritmul de conduită a sarcinii, naşterii şi perioadei post-partum la adolescente .........123
5.7. Concluzii la capitolul 5 .......129

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE .....................................131
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE ..........143
BIBLIOGRAFIE .........................................................................145
ANEXE .....................................................................................160