Teza de master - Cunoștințe, atitudini și practici a femeilor de vârstă fertilă privind operația cezariană - ID:01641 - Volum 85 pagini


Categoria : Medicina 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. OPERAȚIA CEZARIANĂ: ISTORIC, EXPERIENȚE ȘI PRACTICI DE LA MIT LA REALITATE (REVISTA LITERATURII)

1.1 Aspecte istorice ale operației cezariene
1.2 Incidența operației cezariene
1.3 Operația cezariană ca aspect medico-social
1.4 Concluzii

CAPITOLUL II. METODOLOGIA STUDIULUI
2.1 Caracteristica generală a studiului
2.2 Metodele de cercetare
2.3 Prelucrarea matematico-statistică a rezultatelor obținute
2.4 Concluzii

CAPITOLUL III. CUNOȘTINȚE, ATITUDINI ȘI PRACTICI A FEMEILOR DE VÂRSTĂ REPRODUCTIVĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIVIND NAȘTEREA PRIN OPERAȚIA CEZARIANĂ VERSUS NAȘTEREA NATURALĂ
3.1 Caracteristica generală a femeilor din loturile de studiu
3.2 Păreri, cunoștințe și pactici despre operația cezariană a femeilor din studiu
3.3 Factorii ce influiențează rata operațiilor cezariene
3.4 Concluzii

CAPITOLUL IV. DIALOG ÎN PROFUNZIME. REZULTATE ALE DISCUȚIEI

ÎNCHEIERE
CONCLUZII
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
LISTA ABREVIERILOR
ANEXE

Anexa 1 Chestionar
Anexa 2 Ghid de interviu
Anexa 3 Rezumatul tezei 3