Teza de licenta - Stresul în activitatea profesională a farmacistului - ID:01647 - Volum 44 pagini


Categoria : Medicina 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Lista de abrevieri ................4
INTRODUCERE………………5

1. STRESUL O PROBLEMĂ GLOBALĂ A SOCIETĂȚII CONTEMPORANE…....8

1.1. Clasificarea stresului…………………………………………………8
1.2. Factorii ce provoacă stresul ………………………………………12
1.3. Consecințele stresului ………………………………………………16

2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE ……………………………21
2.1. Anchetarea sociologică ………………………………………………22
2.2. Analiza sistemică a situației existente în lume și RM cu privire la problema stresului în activitatea profesională a farmacistului…24

3. STUDII ȘI ANALIZE ÎN VEDEREA EVALUĂRII PROBLEMEI STRESULUI FARMACISTULUI FARMACIEI COMUNITARE ÎN ACTIVITATEA PROFESIONALĂ…31
3.1. Rezultatele obținute în urma chestionării farmaciștilor……33
3.2 Căile de diminuare a stresului farmacistului…………………46

CONCLUZII……………….50
BIBLIOGRAFIE……………52
ANEXE……………………55
Anexa 1
Anexa 2