Teza de an - Practica de specialitate la ,,Secția Auto a Centrului Național Științifico-Practic Asistență Medicală Urgență’’ - ID:05010 - Volum 24 pagini


Categoria : Imobil si Constructii 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

1. IMPORTANȚA PROBLEMEI STUDIATE 2

2. ANALIZA BAZEI TEHNICO-PRODUCTIVE A ÎNTREPRINDERII 3

2.1 Structura și componența întreprinderei ,,Secția Auto a Centrului Național Științifico-Practic Asistență Medicală Urgență’’ 3
2.2 Suprafețele cu destinație de producere și destinație administrative 7
2.3 Particularitățile de organizare a Secția Auto a Centrului Național Științifico-Practic Asistență Medicală Urgență 9

3. ANALIZA ACTIVITĂȚII ȘI CARACTERISTICA ÎNTREPRINDERII IN PERIOADA ANULUI 2008-2010 10

4. STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ ȘI DE PRODUCȚIE 10

5. PARTICULARITĂȚILE PROCESULUI DE PRODUCȚIE 11
5.1 Organizarea activității în sectoare 11
5.2 Rezultatele activității în sectoare/zone 11
5.3 Studiul tehnologiilor aplicate 12
5.4 Echipamentul și utilajul utilizat în sectoare/zone 16

6. STUDIEREA PROBLEMATICII ȘI METODE DE SOLUȚIONARE 19

7. ANALIZA SECURITĂȚII MUNCII ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI AMBIANT 19

8. CONCLUZIILE PRINCIPALE ȘI PROPUNERILE PRIVIND STAGIUL DE PRACTICĂ 23

BIBLIOGRAFIE 24
ANEXE