Teza de licenta - Sisteme de comanda automata a proceselor industriale - ID: 03001 - Volum 68 pagini


Categoria : Imobil si Constructii 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE……………3

Capitolul. 1. Chestiuni generale privind instalaţiile electrice...............5

1.1 Scheme ale reţelelor electrice ................5
1.2 Elemente componente ale instalaţiei electrice.............7
1.2.1 Conducte şi cabluri electrice………………7
1.2.2 Aparate electrice de protecţie……………8
1.2.3 Aparate electrice de comutaţie…………………10
1.3 Tablouri de distributie…………………11

Capitolul. 2. Elemente privind dimensionarea instalaţiilor electrice…………..13
2.1. Protecţia şi selectivitatea protectiei……………13
2.1.1 Protecţia reţelelor electrice……………………13
2.1.2 Protecţia receptoarelor electrice………14
2.1.3 Selectivitatea protecţiei…………15
2.2 Dimensionarea circuitelor si coloanelor instalaţiei electrice de forţă…..............18

Capitolul 3. Instalaţia electrică de alimentare şi automatizare a unui sistem de pompare….23
3.1. Descrierea instalaţiei ………..……24
3.2. Stabilirea schemei electrice de forţă şi comandă…………………25
3.3. Dimensionarea şi alegerea aparatajului electric…………28
3.3.1. Dimensionarea instalaţiei de pompare..............28
3.3.2 Alegerea aparatajului electric………………30
3.4. Dimensionarea şi alegerea dulapurilor electrice………………43
3.5 Dimensionarea şi alegerea conductoarelor şi cablurilor……………45
3.5.1.Calculul pierderi de tensiune pe cabluri...................48

Capitolul.4. Implementarea unui modul de logică programabilă în cadrul sistemului de automatizare………………49
4.1. Prezentarea constructivă şi funcţionarea modulului easy…………49
4.1.1 Scheme de alimentare a automatului programabil……………51
4.1.2. Metodologie de lucru cu module de logică programabile…………52
4.2. Elaborarea în mediul soft a schemei de automatizare……………58
4.3. Implementarea programului şi simularea funcţionari…………61
4.3.1 Reguli de bază............61
4.3.2 Comanda automată a unui sistem de pompare............62
4.3.2 Schema de conexiuni..............64

Capitolul 5. Concluzii………………66
Capitolul 6. Bibliografie…………67
Anexe………68