Teza de an - Analiza proceselor tehnologice utilizate pentru verificarea stării tegnice de funcţionare a motoarelor cu aprindere prin schîntee-Analiza problemelor legate de motoare - ID:05014 - Volum 27 pagini


Categoria : Imobil si Constructii 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE____4-5

Capitolul 1: PRINCIPII DE FUNCŢIONARE A MOTOARELOR CU APRINDERE INTERNĂ

Subcapitolul 1: Fazele procesului de lucru în MAS_____6-8
Subcapitolul 2: Factorii care influenţează arderea în MAS________________9-11

Capitolul 2: CLASIFICAREA, CARACTERISTICILE ŞI COMPONENTELE MOTOARELOR CU APRINDERE INTERNĂ
Subcapitolul 1: Clasificarea motoarelor cu aprindere internă/prin scînteie _________12-15
Subcapitolul 2: Caracteristicile motoarelor cu aprindere internă/prin scînteie _____16-18
Subcapitolul 3: Principalele componente ale motoarelor cu aprindere internă/prin scînteie __19-23

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI FINALE_____24-26
BIBLIOGRAFIA___27