Teza de an - Proiect pentru obținerea certificatului de calificare profesională - ID:05011 - Volum 27 pagini


Categoria : Imobil si Constructii 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Argument pag. 3

1. Cerinţele esenţiale pentru serviciile de întreţinere tehnică şi reparaţie a autovehiculelor pag. 8

2. Solicitări ale m.a.i. şi ale componentelor sale în timpul funcţionării pag. 13
2.1. Operaţii de întreţinere a automobilelor pag. 15

3. Revizia tehnică pag. 16

4. Intretinerea si repararea motoarelor pag. 19

5. Norme de protectia muncii pag. 24

Bibliografie pag. 26