Teza de licenta - Proiectarea la ,,Secția Auto a Centrului Național Științifico-Practic Asistență Medicală Urgență’’ - ID:05003 - Volum 81 pagini


Categoria : Imobil si Constructii 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

1. COMPARTIMENTUL ANALITIC

1.1. Caracteristica generală a întreprinderii ,,Secția Auto a Centrului Național Științifico-Practic Asistență Medicală Urgență’’
1.2. Baza tehnică cu destinație de producere a întreprinderii
1.3. Componența parcului de vehicule și a echipamentelor
1.4. Organizarea activității în sectorul de reparație a motoarelor autovehiculelor
1.5. Tehnologia de producție în sectoarele întreprinderii
1.6. Indicii tehnico-economici
1.7. Securitatea muncii și protecției mediului ambient
1.8. Proiect de îmbunătățire

2. COMPARTIMENTUL DE PROIECTARE
2.1. Calculul programului de producere
2.2. Organizarea și tehnologia procesului de producere
2.3. Calculul tehnologic al sectorului pentru reparația motoarelor
2.4. Studiul tehnologiilor și utilajului necesar
2.5. Proiectarea manoperei anuale a sectorului analizat
2.6. Proiectarea tehnologică a zonelor și sectoarelor de producere
2.7. Analiza constructivă a literaturii și a noilor tehnologii
2.8. Elaborarea proiectului privind construcția modernizată
2.9. Elaborarea proiectului tehnic și a construcției instalației
2.10. Elaborarea constructivă a instalației
2.11. Măsurile tehnicii securității la sectorul de reparații și întreținere a motoarelor

3. COMPARTIMENTUL ECONOMIC
3.1. Evaluarea indicilor tehnico-economici
3.2. Calculul eficienței economice a instalației de reglare și verificare a pompelor de injecție

CONCLUZII
BIBLLIOGRAFIE
ANEXE