Teza de an - Proiectarea Intreprinderii de Transport Auto - ID:05012 - Volum 26 pagini


Categoria : Imobil si Constructii 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducerea

1. Selectarea datelor inițiale și normative

2. Determinarea programului de producție de RT și diagnosticare

2.1. Corectarea normativelor periodicităților RT și parcursului până la RK sau garantat
2.2. Determinarea indicatorilor tehnici de exploatare a parcului de autovehicole
2.3. Determinarea programului de producție de RT și diagnosticare
2.4. Corectarea normativelor manoperei RT și RC

3. Determinarea volumului anual de lucru la RT și RC
3.1. Reprezentarea volumului anual de lucru la RT și RC pe tipuri și Între sectoare de producție
3.2. Determinare volumului anual de lucru a lucrărilor auxiliare

4. Determinarea numărului de posturi pentru RT, diagnosticarea și RC a autovehicolelor

5. Determinarea numărului de muncitori productivi și auxiliari, și numărului de personal tehnico-ingineresc

6. Determinarea suprafețelor încăperilor de producție, depozitelor (magaziilor) și încăperilor auxiliare

6.1. Determinarea suprafețelor încăperilor de producție pentru lucrări la posturi
6.2. Determinarea suprafețelor încăperilor de producție pentru lucrări în sectoare
6.3. Determinarea suprafeților depozitelor (magaziilor)

7. Cerinţele generale şi normative în construcţie

8. Selectarea utilajului tehnologic pentru fiecare post și sector în parte

Bibliografie