Teza de licenta - Modernizarea procesului tehnologic de reparație a prizelor de putere a autovehiculelor militare la baza de reparație și recondiționare - ID:05005 - Volum 104 pagini


Categoria : Imobil si Constructii 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

PARTEA TEORETICĂ.
CAPITULUL 1 Generalităţi privind baza de reparaţie şi recondiţionare

1.1 Caracteristica generală a Bazei de reparaţie – recondiţionare;
1.2 Analiza activităţii Bazei de reparaţie – recondiţionare;
1.3 Caracteristica secţiei de agregate.

CAPITOLUL 2 Procesul tehnologic de reparaţie la secţia de agregate
2.1 Organizarea şi planificarea reparaţiilor autovehiculelor;
2.2 Pregătirea şi trimiterea tehnicii în reparaţie;
2.3 Organizarea procesului tehnologic de reparaţie şi recondiţionare a prizelor de putere la autovehicolele militare;
2.4 Modernizarea procesului tehnologic de reparaţie;
2.5 Regimul de prelucrare şi normele de timp;
2.6 Schema procesului tehnologic de reparaţie a prizelor de putere;
2.7 Fiabilitatea autovehicolelor militare şi legitatea uzării agregatelor.

PARTEA PRACTIC – APLICATIVĂ:
CAPITOLUL 3 Calculul tehnologic de reparaţie la secţia de agregate

3.1 Aprecierea gradului pregătirii tehnice a secţiei de agregate;
3.2 Aprecierea gradului utilizării secţiei de agregate;
3.3 Determinarea numărului de specialişti la secţia de agregate;
3.4 Determinarea categoriei de calificare a specialiştilor;
3.5 Determinarea periodicităţii reparaţiilor;
3.6 Determinarea utilajului tehnologic necesar;
3.7 Calculul suprafeţei sectorului de reparaţie a agregatelor;
3.8 Fişă tehnologică a secţiei de agregate;
3.9 Măsurile tehnicii securităţii la secţia de agregate;
3.10 Protecţia muncii;
3.11 Protecţia mediului ambiant.

Bibliografia
Anexe