Teza de masterat - Analiza investitiilor in piata de imobile - ID:01078 - Volum 73 pagini


Categoria : Imobil si Constructii 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND ESENȚA, ROLUL ȘI EFICIENȚA INVESTIŢIILOR

1.1 Conceptul de investire, principii de clasificare a investițiilor
1.2 Criterii de selectare a proiectelor investiționale
1.3 Eficiența economică a investițiilor în capital imobilizat

CAPITOLUL II. PIAŢA IMOBILELOR LOCATIVE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1 Structura pieţei imobiliare autohtone
2.2 Nivelul investițiilor în imobilul locativ în RM
2.3 Posibilități de finanțare a investițiilor imobiliare la nivel național

CAPITOUL III. OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE A PIEȚEI IMOBILELOR LOCATIVE ÎN REPUBLICA MOLDOVA PRIN ATRAGEREA INVESTIŢIILOR STRĂINE
3.1 Reglementarea activității investiționale
3.2 Analiza construcţiilor imobilelor locative pe piaţa R. Moldova
3.3 Impactul investiţiilor străine asupra dezvoltării economiei autohtone

CONCLUZIE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE