Teza de licenta - Clasificarea Mijloacelor de Transport - ID:05008 - Volum 95 pagini


Categoria : Imobil si Constructii 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

1. Introducere……7

2. Partea teoretică…………8

2.1. Clasificarea mijloacelor de transport………8

3. Metodele de apreciere a schimbării stării tehnice a agregatelor…………11
3.1. Prognozarea rulajului autovehiculului până al reparaţia curentă a agregatelor………14

4. Sistemul planificat de prevenire a întreţinerii tehnice şi reparaţiei mijloacelor de transport………18
4.1. Tipurile întreţinerilor tehnice şi reparaţii……………19
4.2. Organizarea întreţinerii tehnice şi reparaţiei în unităţi………22
4.3. Corectarea normativelor întreţinerii tehnice şi reparaţiei……………..23
4.4. Calculul programului de producere la întreţinerea tehnică şi reparaţia curentă a autovehiculelor……26

5. Tipurile uzurii şi deteriorării pieselor…………31

6. Noţiuni despre determinarea posibilităţii de reparaţie a autovehiculelor..34
6.1. Indicii posibilităţii de reparare a autovehiculelor…………35

7. Diagnosticarea stării tehnice a mecanismului bielă – manivelă a motorului………37

8. Caracteristica sectorului de motoare………39

8.1.Destinaţia şi regimul de lucru. …………………………………………39
8.2.Legătura tehnologică cu alte sectoare de producţie. …………………...39
8.3.Enumerarea utilajului tehnologic şi instrumentelor ……………………40
8.4.Pierderile timpului de muncă…………………………………………...41
8.5.Primirea sarcinii controlul efectuării ei. ……………………………….42
8.6.Principalele neajunsuri tehnologce la sectorul de motoare. …………...42
8.7.Analiza neajunsurilor de producţie………………43

9. Partea tehnologică şi de calcul………45
9.1. Datele iniţiale pentru calcul tehnologic…………45
9.2. Alegerea şi corectarea periodicităţii ît şi parcursului între reparaţii…...48
9.3.Normele parcursului pentru mijloacele de transport până la RCap……..48
9.4. Aprecierea normei capacităţii de sarcină a RC la 1000 km de parcurs…50
9.5. Calculul tehnologic………….51
9.6. Calculul sectoarelor de producţie………54

10.Partea organizatorică………61
10 .1.Organizarea administrării………61
10.2. Organizaţia muncii la întreprindere şi la obiectul de proiectare………64

11. Organizarea muncii la întreprindere şi obiectul de proiectare…………….67

Bibliografia………74

Anexe
Schema generală a parcului Serviciul de grăniceri;
Schema generală a sectorului motoare.