Teza de master - Contabilitatea remunerării muncii în instituțiile publice din Republica Moldova - ID:05231 - Volum 80 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

ADNOTARE (rom.)
ADNOTARE (eng.)
LISTA ABREVIERILOR
INTRODUCERE
 
I. DELIMITARI CONCEPTUALE PRIVIND REMUNERAREA MUNCII ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE......8
1.1. Aspecte teoretice cu privire la remunerarea muncii personalului din instituțiile bugetare........8
1.2. Principiile și formele sistemului de salarizare ..........................................17
1.3. Reglementarea normativă a remunerării muncii în instituțiile publice.........25
 
II. CONTABILITATEA REMUNERĂRII MUNCII  ȘI ANALIZA CHELTUIELILOR DE PERSONAL IN INSTITUTIILE PUBLICE  DIN REPUBLICA MOLDOVA...28
 2.1. Particularitățile  remunerării muncii  în sistemul bugetar...........28
2.2. Particularitățile contabilității remunerării muncii în Instituțiile Publice  din Republica Moldova, evidenţa sintetică a decontărilor si retinerilor din retribuţia muncii cu personalul privind remunerarea muncii şi modul de întocmire a notelor de contabilitate.......33
2.3 Analiza cheltuielilor de personal și impactul noului mecanism de salarizare în motivarea  functionarilor publici....36
 
III. PARTICULARITĂȚILE CONTABILITĂȚII REMUNERÎRII MUNCII SI DIRECTII DE PERFECTIONARE SISTEMULUI DE SALARIZARE ÎN IP „PRETURA SECTORULUI RÎȘCANI”.....51
3.1. Specificul activitatii IP Pretura sectorului Rîșcani si modul de raportare contabilă........51
3.2. Principiile de salarizare si aspectele problematice ale contabilității remunerarii muncii.......56
3.3. Direcții de perfecționare a contabilității remunerării muncii și de optimizare a cheltuielilor de personal în cadrul IP Pretura sectorului Rîșcani .....60
 
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI........67
BIBLIOGRAFIE................................69
ANEXE