Teza de master - Formarea și dezvoltarea profesională a funcționarilor publici (în baza la CNAS) - ID:05232 - Volum 98 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

INTRODUCERE............4
 
CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE DESPRE FORMAREA PROFESIONALĂ ÎN SERVICIUL ADMINISTRAȚIEI  PUBLICE  ....8
 
I.1. Abordarea  teoretică  a  conceptelor  profesie  si  formarea  profesională .......8
I.1.1  Abordări teoretice a conceptului de profesie  ...............................................8
I.1.2  Concepte  si  definiții  privind  formarea  profesională .................................12
I.2 Specificul pregătirii profesionale în serviciul administrației .................................20
 
CAPITOLUL II.  FORMAREA  ȘI  DEZVOLTAREA  PROFESIONALĂ   A  SPECIALIȘTILOR ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ DIN REPULICA MOLDOVA......31
II.1  Profesiile funcționarilor publici în organizarea administrației publice din Republica Moldova   .......31  
II.2  Formarea  cadrelor  de  funcționari  publici  profesioniști  în Republica  Moldova....37
II.2.1 Evaluarea  rezulatelor  funcționarilor  publici  .....................................................39
II.2.2  Dezvoltarea  profesională  a  funcționarilor  publici ...........................................55
II.2.3 Instituțiile publice implicate în susținerea și promovarea carierei fucționarilor publici .......58
II.3  Analiza comparativă a profesiilor în administrația publică ...................................62           

CAPITOLUL III.  PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI (ÎN BAZA EXEMPLULUI CNAS A RM).....67
III.1 Descrierea  instituției  și  rolul  ei  în  politicile  de  sector ..............................67
III.2 Analiza  sistemului de pregatire profesională a specialiștilor în cadrul CNAS ......74
III. Relevanţa instruirilor organizate pentru funcţionarii publici în cadrul instituției ....74
III.3 Concluzii și propuneri privind optimizarea condițiilor de formare profesională .....80
 
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ..............82
BIBLIOGRAFIE........................................87
ANEXE ...................................................91