Proiect - Analiza comparativa dintre politica sociala din Romania si Germania privind sistemul de sanatate - ID:05233 - Volum 23 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

INTRODUCERE.........2
 
CAP.1. TIPURI DE SISTEME DE SǍNǍTATE........4
1.1. NOȚIUNEA ASIGURǍRILOR SOCIALE DE SǍNǍTATE ȘI TIPURILE DE SISTEME.......4
1.2. ENUMERAREA SISTEMELOR DE SǍNǍTATE CU AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE LOR.....4
 
 
CAP.2. SISTEME DE SǍNǍTATE COMPARATE.........9
 
CAP.3. SISTEMELE DE SǍNǍTATE DIN ROMÂNIA ȘI GERMANIA......11
3.1. SISTEMUL DE SǍNǍTATE DIN ROMÂNIA.................11
3.2. SISTEMUL DE SǍNǍTATE DIN GERMANIA...............13
 
CONCLUZII............................................................16
BIBLIOGRAFIE........................................................19