Teza de master - Rolul APL în promovarea și implementarea strategiei dezvoltării durabile - ID:05236 - Volum 80 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

Introducere

CAPITOLUL I. FUNDAMENTAREA TEORETICO-METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII DURABILE ȘI ADMINITRĂRII PUBLICE LOCALE
1.1. Abordări conceptuale privind dezvoltarea durabilă și evoluțiile administrării publice
1.2. Dezvoltarea durabilă între promovare și implementare la nivel local
1.3. Concluzie la capitolul I

CAPITOLUL II.  OPORTUNITĂȚILE CADRULUI LEGAL PRIVIND  IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL CHIȘINĂU.
2.1. Asigurarea cu cadrul legal necesar - condiție optimă în implementarea dezvoltării   durabile la nivel local
2.2. Identificarea instrumentelor APL în contextul dezvoltării durabile
1.3. Concluzie la Capitolul II

CAPITOLUL III. PROCESUL DE PROMOVARE ȘI IMPLIMENTARE A DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN PRIMĂRIA MUNICICPIULUI CHIȘINĂU
3.1.  Dimensiunea colaborării APL cu actorii comunitari, inclusiv cu ONG-urile - chitesența dezvoltării municipiului Chișinău în sec. XXI.
3.2. Oportunitățile Strategiei energetice pînă în anul 2030 privind eficientizarea energiei în municipiului Chișinău: Studiu de caz
3.3. Concluzii la Capitolul III.
 
Concluzii si recomandari
Bibliografie
Anexe