Portofoliu la Drept Administrativ - ID:05237 - Volum 24 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

1. Noțiunea Administrației Publice și trăsăturile caracteristice
2. Principiile de organizare și clasificarea Administrației Publice
3. Normele de drept. Definiția și clasificarea noțiunilor de drept administrativ
4. Noțiunea și clasificarea dreptului administrativ
5. Raporturile de drept administrativ. Trăsăturile, elementele, clasificarea
6. Subiecții. Clasificarea subiecților de drept administrativ
7. Metoda de reglementare a dreptului administrativ
8. Noțiunea și clasificarea autorităților administrației publice
9. Președintele RM ca subiect al dreptului administrativ
10. Locul și rolul Parlamentului RM. Atribuțiile
11. Guvernul RM ca subiect de drept
12. Organele centrale de specialitate ca subiecte de drept administrativ
13. Organele administrației publice locale ca subiecte de drept administrativ
14. Serviciul public – noțiuni și categorii de servicii publice
15. Funcția publică. Noțiunea, trăsăturile și clasificarea funcției publice
16. Funcționarul public. Definiția, clasificarea, investirea în funcția publică
17. Răspunderea juridică a funcționarului public. Temeiurile juridice de apariție și încetare a raporturilor de serviciu
18. Actul administrativ. Noțiunea și trăsăturile de bază
18.1. Clasificarea actelor administrative
18.2. Compararea actelor administrative cu alte acte juridice
18.3. Procedura emiterii actului administrativ
19. Noțiunea și clasificarea contractului administrativ
20. Noțiunea și formele de răspundere în dreptul administrativ