Teza de licenta - Distinctia dintre Actul Administrativ si Celelalte Forme de Activitate ale Autoritatilor Administratiei Publice - ID:05239 - Volum 64 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

Prefata

Cap I Fundamentarea formelor activitãţii autoritãţilor administraţiei publice

1.1. Situaţia formelor de activitate ale autoritãţilor administraţiei publice în doctrinã
1.2. Concilierea tezelor autorilor români din ultima perioadã
1.3. Sfera activitãţii autoritãţilor administraţiei publice

Cap II Actul administrativ, operaţiunile administrative şi faptele materiale. Contractul administrativ şi contractul civil. Privire comparativã
2.1. Noţiunea, trãsãturile, natura juridicã şi clasificarea actelor administrative
2.1.1. Trãsãturile actului administrativ
2.1.2. Natura juridicã a actului administrativ
2.1.3. Clasificarea actelor administrative
2.2. Noţiunea, trãsãturile, natura juridicã şi clasificarea operaţiunilor administrative şi a faptelor materiale ale organelor administraţiei publice
2.2.1. Trãsãturile operaţiunilor administrative şi faptelor materiale ale organelor administraţiei publice
2.2.2. Trãsãturi specifice operaţiunilor şi faptelor materiale
2.2.3. Natura juridicã a operaţiunilor administrative şi a faptelor materiale
2.2.4. Clasificarea operaţiunilor şi a faptelor materiale
2.2.5. Privire comparativã între actul administrativ şi operaţiunile şi faptele materiale
2.3. Contractul administrativ şi contractul civil. Privire comparativã

Cap III Actul administrativ şi celelalte acte juridice. Privire comparativã
3.1. Actul administrativ şi legea
3.2. Actul administrativ şi hotãrârea judecãtoreascã
3.3. Actul administrativ şi contractul
3.4. Actul administrativ şi actul administrativ jurisdicţional. Privire comparativã
3.4.1. Noţiunea de act administrativ- jurisdicţional
3.4.2. Trãsãturile actului administrativ-jurisdicţional
3.4.3. Deosebirile dintre actul administrativ-jurisdicţional, actul administrativ de autoritate, actul administrativ de gestiune şi hotãrârea judecãtoreascã
3.5. Actul administrativ de autoritate şi actul administrativ de gestiune. Privire comparativã
3.6. Actele administrative atipice

CAP IV EFECTE ÎN JURISPRUDENŢA ADMINISTRATIVĂ
4.1. Noţiunea de jurisprudenţã. Locul şi importanţa jurisprudenţei administrative în doctrinã
4.1.1. Noţiunea de jurisprudenţã
4.1.2. Locul şi rolul jurisprudenţei administrative în doctrinã
4.2. Jurisprudenţa - izvor nescris al dreptului administrativ
4.3. Efecte în jurisprudenţa administrativã

Concluzii
Bibliografie