Teza de licență - Forme și metode în administrația publică - ID:05240 - Volum 72 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.1. Repere conceptuale privind activitatea administrației publice
1.2. Competențele și atribuțiile prestate de administrația publică
1.3. Structura sistemului autorităților administrației publice

CAPITOLUL II. ANALIZA FORMELOR ȘI METODELOR SPECIFICE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
2.1. Situația formelor de activitate specifice autorităților publice
2.1.1. Actul administrativ – formă de realizare a administrației publice
2.1.2. Decizia administrativă
2.1.3. Serviciile publice
2.1.4. Faptul administrativ
2.1.5. Operațiunile tehnico-administrative
2.2. Analiza metodelor utilizate în activitatea administrației publice

CAPITOLUL III. FORMELE ȘI METODELE DE ACTIVITATE ALE PRIMARIEI LEOVA: STUDIU DE CAZ
3.1. Analiza generală a activității primăriei orașului Leova
3.2. Forme și metode de activitate în cadrul primăriei orașului Leova

Concluzii
Bibliografie
Anexe