Teza de doctorat - Rolul administraţiei publice în organizarea şi modernizarea serviciilor publice - ID:05241 - Volum 165 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

ADNOTARE (în limbile română, rusă, engleză) .............4
LISTA ABREVIERILOR.........................................................7
INTRODUCERE .................................................................8

1. CONCEPTUALIZAREA EVOLUTIVĂ A ORGANIZĂRII ŞI MODERNIZĂRII SERVICIILOR PUBLICE .......16

1.1. Viziuni şi concepte autohtone cu privire la problematica rolului administraţiei publice în domeniul organizării serviciilor publice ......16
1.2. Abordări ale autorilor străini referitoare la rolul administraţiei publice în organizarea şi modernizarea serviciilor publice .....23
1.3. Concluzii la capitolul 1........35

2. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A ORGANIZĂRII ŞI GESTIONĂRII SERVICIILOR PUBLICE ...........37
2.1. Noţiunea de servicii publice şi clasificarea lor ...................................37
2.2. Principii de organizare şi funcţionare a serviciilor publice ...............48
2.3. Modalităţi de gestiune a serviciilor publice.........................................55
2.4. Concluzii la capitolul 2...........................................................................64

3. ATRIBUŢII ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR PUBLICE........66
3.1. Misiunea prestatoare a administraţiei publice: istorie şi actualitate ...........66
3.2. Rolul administraţiei publice centrale în organizarea şi modernizarea serviciilor publice...71
3.3. Practica organizării şi gestionării serviciilor publice de către autorităţile administraţiei publice locale .......78
3.4. Concluzii la capitolul 3..........91

4. MODERNIZAREA SISTEMULUI SERVICIILOR PUBLICE DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIN PRISMA REFORMĂRII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ........93
4.1. Probleme şi provocări ale organizării şi gestionării serviciilor publice locale în condiţiile reformării administraţiei publice.......93
4.2. Modernizarea serviciilor publice prin prisma implementării practicilor internaţionale de administrare.......109
4.3. Realizări ale procesului de eficientizare a serviciilor publice în Republica Moldova în perspectiva integrării europene .......116
4.4. Concluzii la capitolul 4........123

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI...............125
BIBLIOGRAFIE ............................................................130
ANEXE .........................................................................147