Teza de licenta - Răspunderea juridică a funcționarilor publici - ID:05246 - Volum 59 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

LISTA ABREVIERILOR
INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CONCEPTUL, NOȚIUNEA, TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE ALE FUNCȚIEI ȘI FUNCȚIONARULUI PUBLIC

1.1 Analiza aspectelor doctrinare și normative referitoare la autoritatea, funcția și funcționarului public
1.2 Identificarea caracteristicilor generale ale autorității, funcției și funcționarului public
1.3 Delimitarea funcțiilor și categoriilor de funcționari publici

CAPITOLUL II. ANALIZA RĂSPUNDERII JURIDICE A FUNCȚIONARILOR PUBLICI
2.1 Determinarea noțiunii și formelor răspunderii juridice
2.2 Cercetarea răspunderii administrative a funcționarului public
2.2.1 Răspunderea administrativ-disciplinară
2.2.2 Răspunderea administrativ-patrimonială
2.2.3 Răspunderea administrativ-contravențională
2.3 Fundamentarea aspectelor răspunderii penale a funcționarului public
2.4 Analiza răspunderii civile a funcționarului public

CAPITOLUL III. CERCETAREA RĂSPUNDERII JURIDICE A FUNCȚIONARILOR PUBLICI SUB ASPECTE COMPARATE
3.1 Principiile şi condiţiile generale ale răspunderii juridice a funcționarilor publici din statele UE
3.2 Formele de răspundere juridică a funcționarilor publici din statele UE

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE