Teza de licenta - Integrarea administrației publice în societatea informațională - ID:05247 - Volum 56 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

LISTA ABREVIERILOR 3
ADNOTARE 4
INTRODUCERE 6

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND INFORMAȚIA ȘI SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ.....10

1.1. Abordări conceptuale privind informația și societatea informațională 10
1.2. Impactul societății informaționale în administrația publică 13
1.3. Progresul sistemului informațional și inovația tehnologică în administrația publică 18

CAPITOLUL II. SISTEMUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI INTEGRAREA ÎN SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ.....22
2.1. Direcțiile strategiei naționale de dezvoltare a societății informaționale în digitalizarea administrației publice 22
2.2. Încadrarea administrației publice în societatea informațională prin servicii electronice 25
2.3. Analiza comparativă a indicilor de transparență decizională și vizibilitatea informațională 28

CAPITOLUL III. STUDIU PRACTIC PRIVIND REALIZAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR ELECTRONICE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI OR. LEOVA...32
3.1. Integrarea administrației publice locale în societatea informațională 32
3.2. Mecanismele societății informaționale implimentate și efectul social media asupra administrației publice locale 36
3.3. Analiza comparativă a serviciilor din perioada anterioară și cu progresele actuale 40

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 44
BIBLIOGRAFIE 47
ANEXE