Teza de doctor - Eficientizarea procesului decizional în contextul modernizării administraţiei publice din Republica Moldova - ID:05471 - Volum 227 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

ADNOTARE (în română, rusă și engleză) 5
LISTA ABREVIERILOR 8
INTRODUCERE 9

1. ANALIZA ŞTIINŢIFICO-BIBLIOGRAFICĂ A PROCESULUI DECIZIONAL ADMINISTRATIV 16

1.1. Repere bibliografice internaţionale de investigare a procesului decizional administrativ .....16
1.2. Reflectarea teoretică a procesului decizional administrativ în literatura de specialitate din Republica Moldova .....31
1.3. Concluzii la capitolul 1.......39

2. ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE ALE PROCESULUI DECIZIONAL DIN PERSPECTIVA MODERNIZĂRII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 40
2.1. Aspecte fundamentale ale teoriei şi metodologiei procesului decizional administrativ.........40
2.2. Paradigme moderne privind modelele procesului decizional al administraţiei publice .........55
2.3. Interferenţe între eficientizarea procesului decizional administrativ şi modernizarea administraţie publice.....65
2.4. Concluzii la capitolul 2........71

3. PROCESUL DECIZIONAL AL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE DIN REPUBLICA MOLDOVA, REPUBLICA ESTONIA ŞI FRY MACEDONIA: ANALIZĂ COMPARATĂ 72
3.1. Particularităţile procesului decizional administrativ central din Republica Moldova. Analiza SWOT .....72
3.2. Similitudini şi deosebiri ale procesului decizional administrativ central în perimetrul cadrului legal ........81
3.3. Analiza comparată a procesului decizional administrativ central prin prisma bunei guvernări ....96
3.4. Concluzii la capitolul 3........117

4. DIRECŢII PRIORITARE ALE EFICIENTIZĂRII PROCESULUI DECIZIONAL ADMINISTRATIV ÎN CONTEXTUL MODERNIZĂRII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN REPUBLICA MOLDOVA 118
4.1. Fundamentarea ştiinţifică şi inovarea procesului decizional administrativ..........................118
4.2. Extinderea procesului de transparentizare a actului decizional administrativ şi stimularea participării electronice a cetăţenilor la acesta......128
4.3. Îmbunătăţirea etapelor decizionale de monitorizare şi evaluare a deciziilor administrative139 4.4. Concluzii la capitolul 4.....146

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 147
BIBLIOGRAFIE 151
ANEXE: 168