Teza de licenta - Rolul Controlului in Eficientizarea Activitatii Administratiei Publice - ID:05485 - Volum 91 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

INTRODUCERE

Capitolul I. NECESITATEA ŞI SCOPUL CONTROLULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

1.1. Conţinutul şi semnificaţia activităţii de control ..............................................10
1.2. Formele de control şi criterii de clasificare......................................................14
1.3. Subiecţii controlului în administraţia publică locală........................................22

Capitolul II. CONTROLUL ADMINISTRATIV
2.1. Noţiunea şi caracteristica controlului administrativ .......................................27
2.2. Identificarea conţinutului controlului administrativ intern..............................35
2.3. Controlul administrativ extern.........................................................................38

Capitolul III. CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV (CONTROLUL JUDICIAR)
3.1. Contenciosul administrativ - formă a controlului în administraţia publică.....58
3.2. Trăsăturile caracteristice ale contenciosului administrativ..............................64
3.3. Caracteristica generală a controlului de oportunitate.......................................71
3.4. Procedura în aplicarea legii..............................................................................78

ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIA