Referat - Asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică - ID:05486 - Voulm 15 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

1. Definirea conceptului de asumare a răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică 2
2. Determinarea actelor normative ce reglementează asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică 4
3. Cercetarea practică a unei spețe de respectare a principiului de asumare a răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică 6
4. Analiza practică a unui caz de încălcare a principiului de asumare a răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică 11

Bibliografie 15