Teza de licenta - Modernizarea administraţiei publice locale în Republica Moldova - ID:06205 - Volum 68 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

Lista abrevierilor…...…3
Introducere...................4

CAPITOLUL I. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE (TEORIE)

1.1. Misiunea prestatoare a administraţiei publice locale, actualitate………10
1.2. Mediul administraţiei publice şi principiile aplicate în administraţia publică locală……….12

CAPITOLUL II. SITUAŢIA ACTUALĂ A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Competenţele APL şi cadrul legal confuz……………………………………………32
2.2. Eficienţa scăzută a gestionării finanţelor publice şi a patrimoniului public……45
2.3. Obstacole în procesul de creştere a capacităţii administrative a administraţiei publice locale……60

CAPITOLUL III. ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE A ADMINIS-TRAŢIEI PUBLICE LOCALE – FACTOR IMPORTANT PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ
3.1. Autonomia locală şi descentralizarea administrativă……63
3.2. Politica managerială……………………………………………64

Concluzii şi recomandări…………82
Bibliografie......................................84
Adnotare……………………………90