Teza de licenta - Activitatea administrației publice în domeniul asigurării ordinii și securității publice - ID:06206 - Volum 74 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

LISTA ABREVIERILOR 2
INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. ELEMENTE GENERALE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.1.Determinarea noțiunii și a elementelor generale ale administrației publice 7
1.2. Cercetarea și delimitarea principiilor de activitate ale administrației publice 12
1.3. Analiza comparată RM cu alte state a experienței în asigurarea ordinii și securității publice 19

CAPITOLUL II. ELEMENTELE ASIGURĂRII ORDINII ȘI SECURITĂȚII PUBLICE
2.1. Identificarea noțiunii și a aspectelor generale ale ordinii publice 25
2.2. Constatarea conceptuală și a elementelor de drept a securității publice 31
2.3. Importanța securității persoanei și ordinii publice pentru statul de drept 36

CAPITOLUL III. INSTITUȚIILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE RESPONSABILE DE MENȚINERE A ORDINII ȘI SECURITĂȚII PUBLICE
3.1. Analiza asigurării ordinii și securității publice prin prisma administrației ministeriale a Ministerului Afacerilor de Interne al RM 44
3.2. Fundamentarea importanței organelor poliției în asigurarea ordinii și securității publice 49
3.3. Cercetarea Inspectoratului General de Carabinieri drept subiect al administrației publice în domeniul asigurării ordinii și securității publice 55
3.4. Determinarea rolului Serviciului de Informații și Securitate în domeniul asigurării ordinii și securității publice 60

CONCLUZII 64
BIBLIOGRAFIE 67