Teza de licenta - Reforma administraţiei publice centrale, o constantă a programelor guvernamentale - ID:06207 - Volum 65 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

Lista abrevierilor 3
Adnotare (în limba română) 4
Adnotare (în limba engleză) 5
Introducere 6

I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND PROBLEMA SUPUSĂ INVESTIGAŢIEI 10

1.1 Aspecte conceptuale privind programele guvernamentale şi esenţa acestora în contextul activităţii APC 10
1.2 Dezvoltarea conceptului de reformă a administraţiei publice centrale în vederea valorificării rolului programelor guvernamentale 16

II. ANALIZA PROCESULUI REFORMEI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE DIN REPUBLICA MOLDOVA 24
2.1 Reformele generale operate în sistemul APC din Republica Moldova (1991-2021) 24
2.2 Evaluarea componentelor structurale ale procesului reformei APC în Republica Moldova 32

III. OPORTUNITĂŢI PRIVIND PERFECŢIONAREA APC DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIN PRISMA POTENŢIALULUI INTEGRĂRII EUROPENE 41
3.1 Experienţa statelor membre ale UE privind reformele iniţiate la nivelul sistemului Administraţiei Publice Centrale 41
3.2 Modernizarea APC în Republica Moldova în contextul semnării Acordului de Asociere RM-UE 49

Concluzii şi recomandări 54
Bibliografie 57
Declaraţia privind asumarea răspunderii 62