Lucrare de licenta - Managementul resurselor umane în administraţia publică locală (studiu de caz - Consiliul Judeţului Vaslui) - ID:06208 - Volum 90 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

Rezumatul lucrării în limba engleză .........4
Memoriul justificativ ..................................5

CAPITOLUL 1. PARTICULARITĂŢI ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN DOMENIUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE........7

1.1. Funcţionarul public, concept, tipologie................................................................ 7
1.2. Pregătirea profesională a funcţionarilor publici................................................... 8
1.3. Recrutarea funcţionarilor publici................................................................... 10
1.4. Selecţia funcţionarilor publici..........................................................................
1.5. Consideraţii privind probele de selecţie..................................................... 13
1.6. Numirea funcţionarilor publici......................................................................... 13
1.7. Motivarea funcţionarilor publici....................................................................... 15
1.8. Evaluarea activităţii funcţionarilor publici...........................................................16
1.9. Modalităţi de încetare din funcţie a funcţionarilor publici................... ... .16

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA CONSILIULUI JUDEŢULUI VASLUI.......18
2.1. Funcţionarea Consiliului Judeţului Vaslui..........................................18
2.2. Atribuţii....................................22
2.3. Regulamentul de organizare şi funcţionare...........23
2.4. Direcţiile aflate în subordinea Consiliului Judeţului Vaslui.......................................24
2.5. Prezentarea serviciului de gestiune a resurselor umane şi a funcţiilor publice...............24
2.6. Organigrama aparatului propriu al CJV..................27

CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ – MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL CONSILIUL JUDEŢULUI VASLUI .........28
3.1. Managementul carierei funcţionarilor publici........................................................29
3.1.1. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie.....31
3.1.2. Prezentarea metodei de analiză pentru tema “managementul carierei în cadrul Consiliului Judeţului Vaslui” pentru funcţionarii publici.....36
3.1.3. Chestionar.................38
3.2. Managementul carierei personalului contractual................45
3.2.1. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual.....45
3.2.2 Prezentarea metodei de analiză pentru tema “managementul carierei în cadrul Consiliului Judeţului Vaslui” pentru personalul contractual.....49
3.2.3. Chestionar.............................................................................................52

CONCLUZII ŞI PROPUNERI.......59
Interpretarea rezultatelor chestionarelor..........59
Concluzii şi Propuneri...............61