Practica la Primăria satului Slobozia Mare, raionul Cahul, Republica Moldova - ID:06209 - Volum 37 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

1. Organizarea şi funcţionarea Primăriei satului Slobozia Mare 4
1.1 Scurt istoric 4
1.2 Organigrama Primăriei satului Slobozia Mare 5
1.3 Domeniile de activitate 6
1.4 Bugetul Primăriei satului Slobozia Mare 6
1.5 Locul in sistemul administratiei publice 11
1.6 Relatii functionale interne si externe 11

2. Principiile generale folosite în ştiinţa administraţiei 14
3. Principii specifice ştiinţei administraţiei 16
4. Cadrul reglementativ aplicabil. Categorii de acte juridice în acord cu specificul activitaţii 21
5. Documentele specifice activităţii primăriei satului Slobozia Mare, conţinutul lor informaţional şi circuitul acestora în cadrul primăriei 22
6. Categorii de sarcini administrative îndeplinite. Metode de eficientizare a îndeplinirii acestora 24
7. Metodologia de cercetare şi de organizare a cercetării la nivelul instituţiei publice. Analiza obiectivelor şi a strategiilor de acţiune adoptate de instituţia publică 27
8. Structura personalului autorităţii 30
8.1 Funcţiile de demnitate publică: 30
8.2 Funcţii publice de conducere: 31
8.3 Funcţii publice de execuţie: 31
8.4 Personal contractual: 32
8.5 Recrutarea şi selecţia functionarului public 32
8.6 Cariera funcţionarilor publici 35
8.7 Desfăşurarea raporturilor de serviciu: 35

9. Concluzii finale 36
10. Recomandări 37
Bibliografie…..…38