Referat - Factorul de decizie în administraţia publică – competenţe şi calităţi solicitate - ID:06211 - Volum 16 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

Introducere 2

1. Rolul și funcțiile liderului în administrația publică locală ca factor de decizie 3
2. Caracteristicile fundamentării deciziilor manageriale în instituţiile publice. 6
3. Particularităţile şi condiţiile de eficienţă ale deciziei administrative şi ale procesului decizional 10

Concluzii 15
Bibliografie 16