Analiza performanţelor Nodului Aerian din Republica Moldova


 Categoria : Articole  Download gratuit :analiza-performan355elor-nodului-aerian-din.doc [102 Kb] (cкачиваний: 9)

INTRODUCERE

Reieşind din specificul ramurii, performanţele Nodului Aerian se caracterizează prin următorii indicatori economici specifici ramurii: numărul agenţilor economici, numărul aeronavelor, numărul decolări aeronave, numărul de incidente şi accidente aeronautice, numărul pasagerilor transportaţi, cantitatea mărfii şi poştei transportate, parcursul pasagerilor, coeficienţii de оmbarcare şi оncărcare, numărul orelor de zbor, cota companiilor aeriene оn traficul pasagerilor etc.

1. CARACTERISTICA NODULUI AERIAN

Оn Republica Moldova există 5 aeroporturi amplasate teritorial la Chişinău, Bălţi, Cahul, Tiraspol şi Mărculeşti, dintre care doar Aeroportul Internaţional Chişinău este utilizat pentru cursele regulate efectuate оn/din Republica Moldova şi, respectiv, constituie poarta aeriană a ţării.

ОS „Aeroportul Internaţional Chişinău". Оn anul 2006 оntreprinderea respectivă a obţinut un profit net de 13,0 mil lei. Veniturile оntreprinderii sоnt constituie din: venituri din vвnzări - 63,3 mil lei şi alte venituri - 44,0 mii lei. Este de menţionat că ambele surse de venituri atвt veniturile de bază, cоt şi cele auxiliare, comparativ cu perioada anului 2005, au оnregistrat o creştere respectiv cu 28% şi 13%. Majorarea veniturilor din vвnzări a fost determinată de creşterea traficului de pasageri deserviţi prin aerogara Chişinău, precum şi creşterea masei maxime de decolare a aeronavelor deservite prin aeroportul Chişinău, care determină punctul de reper al taxelor aeroportuare şi, respectiv, majorarea veniturilor aeroportului.

Оn anul 2006, traficul total de pasageri prin Aeroportul Internaţional Chişinău a constituit 548,3 mii pasageri sau cu 13,6 %, mai mult decвt оn anul 2005, ceea ce este o realizare importantă, ţinвndu-se cont de faptul că оn anii 1995-1996 acest indicator a constituit aproximativ 280 mii de pasageri. Aceasta оnseamnă că оn 10 ani traficul de pasageri pe aeroportul Chişinău s-a dublat

Оn anul 2005 numărul pasagerilor оn transportul aerian comercial s-a mărit cu 14,7% faţă de anul precedent, transportarea mărfurilor s-a mărit cu 24,5%, iar numărul mişcărilor cu aeronave - cu circa 2%;

Оn aceiaşi perioadă, numărul pasagerilor la cursele aeriene regulate s-a mărit cu 18,4%, transportarea mărfurilor - cu 16,9%, iar numărul mişcărilor cu aeronave - cu 2,6%;

La cursele aeriene neregulate transportarea mărfurilor s-a mărit de 2,7 ori, restul indicatorilor manifestвnd tendinţe de reducere.

Este de menţionat că оn comparaţie cu anul 2000 numărul de pasageri este оn creştere cu 93%, iar sumarul masei maxime de  decolare a aeronavelor deservite  s-a majorat numai cu 40%,  fapt care confirmă optimizarea treptată a parcului de aeronave.

Pe parcursul anilor 1998-2000 оn Baza contractului investiţional din 25.06.1998 Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a acordat О.S."Aeroportul Internaţional Chişinau" un credit оn sumă de 8,8 mil dolari SUA cu termen de achitare pвnă оn anul 2011. Conform Acordului de garanţie, Guvernul Republicii Moldova a acordat suma de 3 mil dolari SUA.

Pвnă оn prezent оntreprinderea a reuşit să acumuleze suma necesară, care a permis deja оn anul 2007 achitarea integrală anticipată a creditului către BERD.

Оn anul 2006 de către A.S.A.C. au fost elaborate: un nou Regulament privind Sala Delegaţiilor Oficiale a оntreprinderii de Stat "Aeroportul Internaţional Chişinau", care a fost aprobat prin Hotărвrea Guvernului nr. 930 din 15.08.2006 şi un nou Regulament privind sala V.I.P.

Оntru realizarea Planului de măsuri pentru consolidarea securităţii aeronautice şi optimizarea procesului de deservire a pasagerilor оn Aeroportul Internaţional Chişinau s-au оntreprins un şir de măsuri:

1. Utilarea cu 4 analizatoare de gaze „Pilot-M" a punctelor de control special a pasagerilor, bagajelor şi mărfurilor, procurarea unui aparat pentru detectarea explozivelor;

2. Implementarea sistemului de permise electronice pentru trecere pe teritoriul aeroportului;

3.  Оn baza concursului a fost оncheiat contractul pentru оndeplinirea lucrărilor de оngrădire a perimetrului aeroportului;

4. Оn baza concursului a fost achiziţionat şi instalat sistemul de supraveghere televizată a peronului operaţional, terminalului VIP şi SDO;

5. Dotarea terminalului VIP cu semnalizator de incendiu;

6. Punctul de control al unităţilor de transport a fost dotat cu mijloace tehnice speciale;

7. ОS „Aeroportul Internaţional Chişinau" a elaborat şi semnat de comun cu S,R.L. "LUKoil-Moldova" Memorandumul de colaborare privind consolidarea securităţii aeronautice оn aeroport şi delimitarea responsabilităţilor ambelor părţi;

8. Parcarea  din preajma aerogării a fost dotată cu sistem de  supraveghere televizată. A fost efectuată reparaţia capitală a pistei de decolare, căilor de rulare si a altor porţiuni asfaltate pe o suprafaţă de 37 098 m.

Оn legătură cu creşterea fluxului de pasageri au fost produse anumite modificări оn procesul de deservire a pasagerilor:

1. Оn sala de  plecare  şi de  sosire  a fost organizată trecerea pasagerilor şi bagajelor оn fluxuri adăugătoare, la cele 4 existente suplimentar au mai fost organizate оncă 2 şi instalat utilajul suplimentar - ghişee de оnregistrare, cвntare şi transportator, utilaj de control al bagajelor, ghişee de control de frontieră; suplimentar a fost montat utilaj tehnologic pentru controlul special securitate al pasagerilor la plecare, ce asigură trecerea оn 2 fluxuri;

2. A fost instalat sistemul de condiţionare a aerului оn оntreaga aerogară.

Referitor la celelalte aeropoarte menţionăm următoarele:

Aeroportul din Mărculeşti este оn proces de certificare de către Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile оn conformitate cu legislaţia оn vigoare, proces care se va оncheia оn anul 2007.

Statutul:                        Оntreprindere de Stat

Capitalul social:            31 376 508 lei

Cota statului:     100 %

Mijloace fixe:    30 642 984 lei.

Potenţialul existent: Infrastructura Aeroportului Internaţional Mărculeşti permite efectuarea transporturilor CARGO, după necesitate poate efectua transporturi de pasageri şi оn оntregime corespunde cerinţelor pentru a fi utilizat ca aeroport de rezervă. Baza tehnico-materială şi efectivul de specialişti certificaţi a оntreprinderii permite pregătirea şi reciclarea personalului navigant şi tehnic.

О.S. „Aeroportul Internaţional Mărculeşti" dispune de:

 • Aerodrom cu zonă de securitate cu suprafaţa totală  260 ha.; 
 • Pistă de decolare cu dimensiunea 2 500m. x 40m.;
 • Edificii: turn de dirijare a zborurilor, oficiul aeroportului, hotel, punct de control şi trecere, alte clădiri auxiliare;
 • Cale de  rulaj cu dimensiunea 2 500m. x 14m.; 
 • 4 ieşiri la pista de decolare cu lăţimea de 14m.;
 • Peron de parcare a aeronavelor cu suprafaţa totală de 24 000 metri pătraţi;
 • Bază de deservire tehnică a aeronavelor cu specialişti certificaţi оn deservirea navelor An-24, An-26, An-72,  Mi-8, la dispoziţia cărora se află 2 hangare şi echipament special pentru deservirea aeronavelor nominalizate;
 • Laboratoare şi ateliere pentru efectuarea lucrărilor de regulament şi оntreţinere tehnică a aeronavelor;
 • Parc auto pentru 60 unităţi automobile speciale;
 • 110 unităţi tehnică auto şi specială pentru deservirea aeroportului şi aeronavelor;
 • Complex de rezervoare pentru combustibil cu nod de filtrare dublă a combustibilului reactiv;
 • 32 hangare cu suprafaţa totală de 7 680 m. pătrati şi volumul total 36 172 m. cub;
 • Linie de cale ferată cu lungimea de 240m.;
 • Problema principală cu care se confruntă Оntreprinderea оn prezent este crearea sistemei de aterizare instrumentală şi amenajarea cu aparataj meteorologic pentru certificarea aeroportului оn condiţii complicate.
Particularităţi:

О.S. „Aeroportul Internaţional Mărculeşti" se află оn procedura de оnregistrare ca transportator al ONU, gestionează 17 aeronave tip An-24, An-26, An-32, An-72, Mi-8. Cinci aeronave deja activează sub egida ONU, restul sоnt la etapa de reparaţie şi prelungire a resurselor după finisarea cărora ele vor fi оncadrate оn lucru, majoritatea tot pe linia programelor umanitare ONU.

Cu companii internaţionale specializate se negociază transportarea  pe cale aeriană a mărfurilor şi poştei. De asemenea, se negociază posibilitatea organizării оn cadrul О.S. „Aeroportul Internaţional Mărculeşti" a unei baze de reparaţie a elicopterelor tip Mi-8, principalii potenţiali clienţi fiind companiile din Asia şi Africa.

Aerodromul, avвnd destinaţie dublă, poate primi şi deservi nave militare, оn special amplasate la Bazele militare avia din Romвnia  şi Bulgaria.

Pistă de decolare   poate asigura aterizarea  şi decolarea aeronavelor tip An-26, An-72, Il-76, C-130, G-222 şi după necesităţi a aeronavelor tip An-124 „Ruslan", C-17 „Globmaster".

  Teritoriul aeroportului este izolat cu gard de beton armat pe perimetru cu оnălţimea de 2m. şi  lungime de  5200 m.  

  Zona de securitate este izolată cu gard din plasă de metal cu оnălţimea de 2 m. şi  lungime de  3 200 m.

  Obiectele aerodromului sunt gazificate şi asigurate cu apă centralizat, din fвntвnă arteziană prin conductă autonomă. Drumurile aerodromului cu lungimea totală de 4 000m. sunt asfaltate.

  Aerodromul Mărculeşti este dislocat оn vecinătate cu s. Lunga la depărtarea de: 

·         or. Floreşti    -    6 km.;

·         or. Bălţi        -   28 km.;

·         or. Chişinău  - 150 km.;

·         Nodul de cale feroviară Mărculeşti - 1 km.

·         Baza petrolieră cu capacitatea de 14 000 tone -1km.

·         Frigider cu capacitatea de 1 500 tone - 2 km.

  Оn prezent se negociază utilizarea aerodromului ca punct de tranzit al mărfurilor din Orient spre Europa, оn special ţările din Europa  de Est şi, оn primul rвnd, Romвnia. Aeronavele tip Il-76, care de la ianuarie 2006 nu vor avea acces оn Europa, sunt primite de „Aeroportul Internaţional Mărculeşti", care va asigura transportarea de mai departe a mărfurilor spre Europa pe cale aeriană, feroviară şi auto.

De asemenea, este de menţionat faptul că, actualmente, se discută activ la nivel de Guvern ideea de a crea pe lвngă aeroportul de la Mărculeşti o zonă economică liberă, aşa-numitul „Hub regional", care presupune  crearea оntreprinderilor specializate de deservire şi anume:

§  HANDLING -  deservirea aeronavelor la sol;

§  CATERING - sistem de asigurare cu hrană a echipajelor şi pasagerilor;

§  FUEL - asigurare cu combustibil;

§  MAINTENANCE (organizaţia JAR-145) - deservirea tehnică a aeronavelor şi оndeplinirea lucrărilor speciale la ele;

§  EXPEDITION - efectuarea transporturilor auto şi speciale;

§  ОNTREPRINDERI SOCIALE.

  Activitatea a astfel de оntreprinderi va permite оncadrarea оn cвmpul muncii a unui număr impunător de oameni, оn primul rвnd din localităţile vecine.

Totodată, reieşind din caracteristicile pistei de decolare-aterizare de care dispune ОS "Aeroportul Internaţional Mărculeşti", acesta poate fi utilizat ca unu de rezervă pentru Aeroportul din mun.Chişinău.

Aeroportul din Bălţi este certificat şi deschis pentru transporturile de pasageri şi mărfuri, dar, actualmente, este utilizat doar pentru zboruri ocazionale.

Оntreprinderea de Stat "Moldaeroservice" din mun.Bălţi a fost оnregistrată la 17.01.1996.

Оntreprinderea a fost fondată cu scopul prestării serviciilor оn domeniul deservirii rutelor de pasageri şi mărfuri, acordarea serviciilor оn aerochimie, servicii оn aviaţie generală, silvicultură, aviaţie sanitară şi servicii de salvare-căutare.

Statutul:             Оntreprindere de Stat

Capitalul social:            24 753 999 lei

Cota statului:     100%

Potenţialul existent:  Valoarea activelor la 1.10.2005      34 898 887 lei.

Mijloace fixe:     60792,8 lei

Particularităţi: Оntreprinderii "Moldaeroservice" оi aparţin 43 aparate de zbor, dintre care: 30 helicoptere şi 11 avioane şi dispune de 2 aerodromuri, dintre care unu - pentru aerobaza internă, al doilea - pentru internaţională. Această bază este disponibilă nu numai pentru transportarea pasagerilor şi mărfurilor, dar şi pentru crearea unei zone libere, crearea depozitelor vamale, pentru depozitarea mărfurilor şi organizarea unui Centru de prelucrare a mărfurilor tranzitate din alte regiuni, luвnd оn considerare şi amplasarea geografică a Оntreprinderii оn zona de Nord a Moldovei.

Costul relativ mic al transportului aerian din aeroportul Bălţi este un factor atractiv pentru companiile atвt moldoveneşti, cоt şi cele străine, care activează оn sfera operaţiunilor de transport. Оn anul 2006, prin intermediul Departamentului de stat al SUA, a fost оncheiat   un   contract   de   lucrări   agrochimice   оn   Irak.   Оn   consecinţă,   ОS „Moldaeroservice" a obţinut de la această tranzacţie circa 280,0 mii dolari SUA şi o imagine favorabilă a Republicii Moldova.

Pe parcursul anului 2006  оntreprinderea a obţinut venituri din vвnzări оn mărime de 8,6 mil lei sau cu 30% mai mult ca оn anul 2005. Pentru comparaţie оn anul 2004 veniturile din vвnzările totale ale ОS „Moldaeroservice" au constituit - 2,6 mil lei, 2005 - 6,6 mil lei.

Realizarea acestor contracte a contribuit la obţinerea unui profit considerabil оn sumă de 0,8 mil.lei, faţă de cel pe anul 2005 оn sumă de 0,4 mil lei.

De asemenea, оn anul 2006 a fost efectuată reparaţia pistei de decolare prin turnarea posturilor, precum şi reparaţia pistei de rulare şi a peronului. Totodată, necătоnd la starea tehnică bună a aeroportului, pвnă оn prezent curse regulate de pasageri nu s-au оnregistrat, fiind efectuate doar curse ocazionale charter.

Aeroportul din Cahul este certificat si deschis pentru operare in timp de zi.

"Aeroportul Internaţional Cahul" SRL a fost fondat оn urma atragerilor invenţiilor străine de către Consiliul Raional Cahul, conform deciziei Consiliului Raional Cahul nr.05/29-I din 30.10.2003, cota statului constituie 49% şi investitorul Compania "Concordia Management" SRL - 51%.

Aeroportul dispune de următoarele obiecte:

§  pista de decolare, aterizare;

§  pista  de rulaj;

§  peron;

§  aerogara şi alte obiecte, care la moment toate sunt reparate şi pregătite pentru operaţiuni de zbor.

Statutul: Societate comercială.

Capitalul social             4 953 029 lei.

Cota statului                  2 426 984 lei.

Particularităţi:

La momentul actual SC „Aeroportul Internaţional Cahul" SRL dispune practic de tot necesarul pentru efectuarea curselor aeriene оn regim internaţional оn condiţii: zboruri vizuale.

Personalul ce a activat pвnă оn data de 16.10.2001 este gata de a relua activitatea, adăugător s-au instruit 7 persoane оn domeniul securităţii aeronautice şi 3 persoane оn domeniul deservirii pasagerilor „Serviciul Handling" la Academia Romвnă de aviaţie Bucureşti.

Aeroportul este un punct strategic de colaborare transfrontalieră оn cadrul Euroregiunii „Dunăre de Jos", din care face parte regiunea Odesa, judeţele Galaţi şi Brăila, raionul Cahul şi raionul Cantemir.  Totodată, aeroportul este amplasat pe traseul internaţional din Europa de Est.

Dezvoltarea de mai departe a aeroportului va fi influenţată de activitatea Terminalului şi portului maritim Giurgiuleşti, precum şi Staţia Electrică Burlăceni ITERA-MOLD.

Оn ceea ce priveşte Aeroportul din Tiraspol, actualmente, Administraţia este оn imposibilitate de a-şi exercita autoritatea.

 

2. MĂSURI DE RIDICARE A PERFORMANŢELOR NODULUI AERIAN .

 

După părerea noastră, pentru ridicarea оn continuare a performanţelor Nodului Aerian din Republica Moldova este necesară implementarea următoarelor măsuri:

·         Continuarea politicii naţionale оn domeniul aviaţiei pentru dezvoltarea ramurii (inclusiv o estimare a reformei structurii de piaţă).

·         Revizuirea acordurilor bilaterale privind serviciile aeriene cu statele membre cu perspectiva includerii clauzelor standarde ale Comunităţii.

·         Soluţionarea problemelor existente cu statele membre privind implementarea acordurilor bilaterale.

·         Intensificarea capacităţii tehnice şi administrative оn vederea obţinerii statutului de membru cu drepturi depline a JAA. Identificarea posibilităţilor de participare оn EASA şi implicarea оn Cerul European Unic (Single European Sky).

·         Cooperarea оn domeniul securităţii aeronautice (reguli comune оn combaterea terorismului internaţional).

Astfel, dezvoltarea оn continuare a Nodului Aerian din Republica Moldova va fi posibilă prin promovarea unor acţiuni bine-chibzuite, care vor permite ridicarea performanţelor.