Analiza problematicilor de mediu in transporturile navale


 Categoria : Articole  Download gratuit :analiza-problematicilor-de-mediu-in.doc [103 Kb] (cкачиваний: 8)

Abstract: Оn prezent, ca urmare a exploziei demografice şi a dezvoltării fără precedent a tuturor ramurilor de activitate, necesarul de materie primă şi energie pentru producţia de bunuri a crescut mult iar exploatarea intensă a resurselor pămвntului relevă, tot mai evident, un dezechilibru ecologic.
Cuvinte cheie:  hidrocarburi, accidente majore, bunkeraj, platforme offshore, operatiuni de incarcare-descarcare, esuari, coliziuni,  zonele maritime.


Industria navală  constituie la ora actuală unul din sectoarele industriale cel mai bine reprezentate оn ansamblul economiei mondialei. Оn acest context procesul de globalizare va conduce оn următorii ani la mutaţii importante оn domeniu оncepвnd cu  intensificarea schimburilor de mărfuri şi servicii prin intermediul navelor comerciale dar şi de dezvoltare a unor noi tehnologii moderne cu impact minim asupra mediului оn transporturile navale.        

Daca am analiza doar poluarea cu hidrocarburi a mediului marin am putea emite cateva puncte de vedere deosebit de interesante pentru protectia mediului in activitatea navala. Pвnă la primul război mondial poluarea mărilor şi oceanelor cu ţiţei şi produse petroliere nu constituia o problemă atвt de gravă şi ameninţătoare pentru omenire. Dar pe măsură ce ţiţeiul devenea o sursă energetică aproape exclusivă pentru nave şi industriile prelucrătoare, efectele distructive ale poluării cu hidrocarburi şi cu alte substanţe chimice a оnceput să preocupe pe cercetători, care au dat primul semnal de alarmă.

Poluarea mediului marin are efecte majore оn distrugerea florei şi faunei din mari, murdărirea zonei costiere, a porturilor şi instalaţiilor de pescuit, scoaterea din circuitul turistic a plajelor şi bazelor de agrement.Deşi poluarea apelor mării cu hidrocarburi reprezintă astăzi doar 40% din sursele de poluare ale Oceanului Planetar, totuşi efectele distructive ale acestor substanţe, atвt de necesare economiei mondiale, s-au dovedit оn acelaşi timp şi extrem de păgubitoare.

Cheltuielile pentru eliminarea efectelor poluării marine prin curăţarea plajelor, coastelor joase cu toate instalaţiile de pe ele, au ajuns la sume din ce оn ce mai mari. Dacă pвnă оn anul 1976 cele mai mari catastrofe de poluare s-au soldat cu cheltuieli de depoluare de pвnă la 15 milioane de dolari SUA, оncepвnd din 1980 aceste cheltuieli au ajuns să depăşească cu mult această cifră. Numai nava-petrolier Amoco Cadiz eşuată оn 1978 a necesitat suma de  88 milioane dolari SUA pentru оndepărtarea urmărilor nefaste ale poluări produse de aceasta.

            Оn zilele noastre poluarea cu hidrocarburi provine din mai multe surse şi este determinată оn ordinea gravităţii de poluarea de la uscat, poluarea produsă de nave şi poluarea determinată de explorarea resurselor fundului mării. La acestea se adaugă aruncarea оn mare a reziduurilor industriale (conform tabelelor 1.1.,1.2.,1.3,1.4.,1.5..) . Poluarea de la uscat are aspectul cel mai grav şi se produce prin evacuarea şi deversarea оn apele mării a reziduurilor industriale, fără a se оntreprinde nici o măsură de purificare a acestora.