Aspecte – cheie în sectorul investiţional al Republicii Moldova


 Categoria : Articole  Download gratuit :aspecte-cheie-n-sectorul-investiional-al.doc [34,5 Kb] (cкачиваний: 7)

Investiţiile străine au un impact dublu asupra economiei din Republica Moldova. Pe de o parte, veniturile de capital străin оn forma de оmprumuturi şi credite reprezintă o subvenţie suplimentară a resurselor financiare. Prin urmare, acestea susţin măsurile de necesitate ,constituite ca urmare a оncercărilor perpetue de  a redresa economia naţională şi de a pune fundamentul de redimensionare a echilibrului monetar şi financiar pe piaţa internă.

Pe de alta parte, ca sursă a fondurilor investiţionale ,capitalul străin joacă un rol  de restructurare оn ceea ce reprezintă calea imanentă a creşterii PIB-ului, a capacităţii productivităţii, a modernizării şi restructurării economice.

Climatul investiţional оn R.M. este considerat de a fi destul de prielnic pentru agenţii economici străini dornici de a-şi plasa capitalul оn economia noastră, care de altfel are multe posibilităţi de a-şi găsi cea mai scurta şi sigura cale spre un management mai bun, atвt la nivel microeconomic cоt şi la nivel macroeconomic. Оntru susţinerea acestor argumente este necesar de a dezvălui unele din posibilităţile despre care s-a vorbit mai sus, posibilităţi fundamentate de efectuare a investiţiilor străine.

Stabilitatea macroeconomica a creat o conjunctură favorabilă iniţiativei sectorului privat, precum şi a celei din sectorul micului business ,ambele fiind elemente – cheie a economiei moldave, mai ales la nivel intern. Aşezarea geopolitică a R.M. – la răscrucea drumurilor economice mondiale, de altfel şi a celor politice, datorită conexiunii dintre Europa de Vest cu CSI, face posibilă asigurarea unei atenţii sporite pentru bunăstarea statului moldav оn comunitatea internaţionala. Оnţelegerile Liberului Schimb cu toate statele membre a CSI-ului şi cu Romвnia contribuie substanţial la dezvoltarea reciprocă a relaţiilor оntre statele date, dar şi оn relaţiile de vвnzări in comun acord fondate de Comunitatea Europeană şi reprezentanţele internaţionale.

Guvernele anterioare celui de astăzi (dar şi cel al lui Vasile Tarlev ) au creat o bază legală pentru o ulterioară maximă eficienţă оn sectorul investiţional, оncă din 1992 care pe parcurs a căpătat un aspect performant оn domeniul afacerilor externe. Necesită de a fi subliniat faptul că există un şir de factori care influenţează atвt pozitiv, cоt şi negativ situaţia de investiţii de capital, de altfel care poate оn egală măsură atrage, dar şi respinge investitorii străini. Stabilitatea politică, situaţia pe piaţa internă şi internaţională, relaţiile cu statele care şi sunt atracţia aşezării оn centrul Europei de Est, adică cu statele CSI, toate acestea alcătuiesc doar o medie оntre toate acele structuri ce pot influenţa climatul investiţional moldovean. Pвnă la etapa actuală, investiţiile de capital alcătuiesc mai bine de 800 mln. dolari SUA, cifră exprimată de aşa – numitul indicator al Investiţiilor Străine Directe (termenul englez-FDI) care relevă, pe lвngă alţi factori ,şi interesul investitorilor оn a investi capitalul оn economia naţionala a Moldovei.

 

Trebuie subliniat faptul ca la momentul dat există deja o bază de date concretă, atвt a tuturor implementărilor de capital străin оn economie, cоt şi o multitudine de proiecte investiţionale ce urmează a fi realizate. Aceasta este posibil graţie acordurilor bilaterale semnate cu statele interesate de a investi in economia noastră: Germania, Marea, Britanie, Italia, Polonia, Austria, Ungaria ş.a.

 

REZUMATUL

 

Cunoaşterea mai bună a tuturor proceselor şi fenomenelor ce parcurg societatea noastră este o cale sigură spre eficientizarea managementului microeconomic. Piaţa noastră a fost influenţată de o serie de factori, care, datorită importanţei lor, au direcţionat cursul economic al ţării noastre, pozitiv sau negativ. Capitalul străin a jucat un rol – cheie оn direcţionarea cursului, pentru că impactul lui a fost simţitor, atвt din punct de vedere al finanţării, cоt şi din acel al modernizării şi reintegrării societăţii оntr-o comunitate avansată economic. Pentru atingerea acestui scop sunt factori de mai multe influenţe – pozitive şi negative, fiecare оnsă impregnвndu-se adвnc in procesele economice din societatea modernă. Cele negative includ оn sine lipsa stabilităţii politice, problemele de ordin intern, corupţia. Cele pozitive includ оn sine factorul geopolitic şi legislativ, care fac ţara noastră destul de atractivă оn faţa investitorilor străini. Balanţa dintre aceşti doi factori оnclină mai mult spre parte plină a paharului, spre factorul pozitiv. Rămвne de văzut consecinţele acestei situaţii.