Avantajele si dezavantajele aderarii Republicii Moldova la Uniunea Europeana


 Categoria : Articole  Download gratuit :avantajele-si-dezavantajele-aderarii-republicii.doc [118 Kb] (cкачиваний: 289)

Abstract: Prosperitatea economică, securitatea politică, pacea pe continent  şi bunăstarea populaţiei reprezintă obiectivele majore ale oricărui stat. Uniunea Europeană este furnizoare de toate acestea, de aceea primul punct al strategiei a majorităţii statelor europene a fost, este şi va fi integrarea оn acest bloc. Оnsă, pentru a adera la Uniunea Europeană, trebuie de depus mult efort şi cheltuieli. Iată de ce studierea avantajelor şi dezavantajelor procesului de integrare, care constituie primul pas оn această direcţie, are o importanţă semnificativă.

C

uvinte cheie: Uniunea Europeană, aderarea Moldovei, experienţa ţărilor, avantajele, dezavantajele.      

 

Uniunea Europeană reprezintă o con-federaţie, care are ca obiectiv principal - soluţionarea problemelor comune a ţărilor europene de ordin economic, militar, diplomatic, financiar, etc, şi asigurarea competitivităţii pe piaţa externă (cu principali rivali: SUA şi Japonia). Primele şase state fondatoare UE (Franţa, Olanda, Belgia, Luxemburg, Germania, Italia) s-au unit оn CEE оn scopul restaurării economice (după al II Război Mondial), asigurarea păcii şi libertăţii, şi reducerea decalajelor dintre diferite regiuni. Оn consecinţă, prin eforturi comune, obiectivele au fost realizate. Estimвnd rezultatele ţărilor recent integrate (UE 25), care au avut de restructurat ceva mai mult, evidenţiem: creşterea fluxului ISD, a competitivităţii şi performanţelor, оmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor, sprijinul financiar UE, etc. Оn particular, referitor la fostul spaţiu socialist, delimităm Cehia şi Ungaria, care şi-au menţinut stabilitatea economică, obţinвnd o dinamică pozitivă оn volumul exportului, venitul şi nivelul de trai al populaţiei, оn pofida costurilor suportate (falimentarea unor firme autohtone, incapacitatea de a ţine faţă concurenţei UE, оnrăutăţirea balanţei de cont curent, creşterea datoriei externe оn Cehia şi scăderea venitului la bugetul Ungariei). Din fostul spaţiu URSS, putem evidenţia Estonia, care avвnd nivelul cel mai mic a PIB-ului pe cap locuitor după proclamarea independenţei, astăzi a devenit cea mai stabilă оn regiune şi a obţinut capacitatea de a оndestula criteriile de la Copenhaga. Cu toate acestea, ea a оnregistrat şi devieri relative оn ritmul de creştere a importului şi balanţa comercială deficitară. Оn final, generalizвnd efectele integrării noilor state membre оn primele şase luni ale anului 2005, se observă intrarea pe un făgaş normal  dezvoltării economice al acestora, ulterior creşterii bruşte a investiţiilor, exporturilor, a producţiei, dar şi a preţurilor, imediat  după aderarea la UE. Lecţiile оnvăţate la un an după aderare constau оn următoarele: creşterea investiţiilor, producţiei şi schimbului comercial s-au datorat impactului pe termen scurt al aderării şi procesului de liberalizare; nivelul preţurilor a crescut datorită modificărilor aduse preţurilor administrate şi taxelor indirecte; perioada de pre-aderare a constituit o oportunitate pentru reformă, datorită intereselor exprimate de forţa externă. Оn prag de aderare se află Romвnia şi Bulgaria, care deja au оnregistrat o creştere economică semnificativă, fiind recunoscute ţări cu economia de piaţă funcţională. Оnsă anumite probleme оn sistemul economic mai există şi este de aşteptat că primii ani după aderare efectele negative, să prevaleze celor pozitive, care se vor face simţite numai pe un termen mediu şi lung.    

 

Оn urma dezmembrării URSS, Republica Moldova a avut de suferit mult оn domeniul economic şi social. Abia оn anul 1997 a fost atinsă o creştere economică modestă de 1,6%, care a fost reluată (1,9%) оn 2000, după o perioadă de declin cauzată de criza financiară din Rusia. După stabilirea obiectivului strategic al RM de integrare оn Europa, оn scopul asigurării prosperităţii economice a ţării, au avut loc unele schimbări оn ascendenţă. Primul pas radical оn acest sens, a fost semnarea şi aplicarea APC оntre UE şi RM, care a adus beneficii оn consolidarea statalităţii dezvoltării politice şi social-economice. Оn special, rezultate pozitive s-au observat оn apropierea legislaţiei naţionale la normele UE, uşurarea accesului produselor pe piaţa europeană, consolidarea sistemului juridic, vamal, precum şi majorarea ISD оn sectoare ca: telecomunicaţiile, industrie, materiale de construcţii, etc.