Avantajele si dezavantajele franchisingului


 Categoria : Articole  Download gratuit :avantajele-ei-dezavantajele-franchisingului.doc [47,5 Kb] (cкачиваний: 21)

Franchisingul reprezintă o оnţelegere оntre două părţi оn baza căreia una dinre ele, numită „franchiser", transmite alteia numite" franchisee" dreptul de a practica o anumită afacere conform formatului franchiserului şi contra unor părţi stabilite. Franchisingul oferă astfel posibilitatea „copierii" unei afaceri de succes de la o firmă, care are o reputaţie оnaltă şi posedă o experienţă bogată. Conform definiţiei Asociaţiei Internaţionale de Franchising „franchisingul reprezintă un sistem de relaţii permanente оntre franchiser şi franchisee оn baza căruia toate cunoştinţele, imaginea, succesul, metodele de producere şi marketing sunt prezentate franchisee-ului оn schimbul satisfacerii reciproce a intereselor".

 

Cuvвntul" franchise" provine din limba franceză avвnd оnţelesul de privilegiu (concesiune) la vвnzarea unor produse. La оnceput privilegiul era acordat de lege (stat) şi se referea la colectarea taxelor locale, organizarea tвrgurilor, editarea cărţilor, producerea băuturilor alcoolice, adică la monopolul statului оntr-un domeniu de activitate. Оncepвnd, оnsă cu 1840, termenul va fi folosit cu оnţelesul pe care оl are astăzi (privilegii acordate de firme private). La acea dată producătorii de bere din Germania au acordat francize unor magazine de produse de băcănie, care aveau dreptul exclusiv de a le vinde marfa. Оn timp ce, оn America franchisingul lua amploare оn Europa se dezvolta instituţia concesiunii ,conform căreia, o persoană dobвndeşte dreptul de a exploata anumite servicii publice sau bunuri ale statului оn schimbul unor beneficii (plăţi) care revin acestuia. Franchisingul va reveni оn Europa оn secolul XX după ce peste ocean va deveni o afacere de succes.
Оnsă orice afacere de succes are şi unele avantaje şi dezavantaje.

Sistemul de franchising combină avantajele unei firme de dimensiuni reduse cu cele ale companiilor mari. Atвt franchisee-ul cоt şi franchiserul primesc ceea ce le lipseşte оntr-un mod mai rapid şi la costuri mai reduse оn comparaţie cu practica obişnuită de antreprenoriat.

 

Avantajele franchiserului

• Extinderea afacerii cu investiţii minime. Organizarea producerii şi comercializării produselor se efectuează mult mai rapid deoarece, se utilizează capitalul şi eforturile antreprenorilor -franchisee din teritoriu. Uneori franchisingul oferă singura oportunitate de a pătrunde pe unele pieţe externe.

• Obţinerea veniturilor suplimentare. Taxele achitate de franchisee (taxa iniţială royalty şi taxa de publicitate) reprezintă o recompensă destul de convenabilă pentru franchiser.

• Evitarea unor probleme legislative. Legislaţia antimonopol prevede unele restricţii legate de acordurile de distribuire a teritoriilor оntre firme şi de coordonarea a preţurilor. Оnsă sistemul de franchising poate permite ocolirea acestor bariere.

• Economia de cheltuieli general-administrative. Оntrucвt, franchiaserul are nevoie de un număr mai mic de manageri, se reduc şi cheltuieli de personal şi altele de ordin general -administrativ.

Avantajele franchasee-ului.

• Aderarea la o afacere de succes. Deoarece, numele franchiserului şi al ofertei/mărcii sale este bine cunoscut, succesul оl оnsoţeşte pe franchisee chiar din start. Din aceleaşi motive riscul de faliment este mult mai redus, оn comparaţie cu businessul individual.
• Instruirea personalului şi monitorizarea afacerii de către franchiser. Interesul оn reuşita afacerii se manifestă din partea ambelor părţi, de aceea franchiserul organizează instruirea managerială оnaintea şi după deschiderea afacerii.

• Extinderea experienţei de succes оn cadrul sistemului. Franchasee-ul nu este lăsat de unul singur cu problemele de afaceri. Experienţa altor franchisee este generalizată şi sistematizată de către franchiser şi utilizată la elaborarea noilor soluţii.

• Beneficierea de o gamă largă de servicii din partea franchiserului. Aceste inclusiv şi alte servicii decвt cele menţionate mai sus: utilizarea rezultatelor activităţii de cercetare a franshiserului, beneficierea de pe urma programelor naţionale de reclamă, servicii de proiectare şi amplasare teritorială, consultaţii juridice, etc.

• Finanţarea parţială din partea franchiserului. Aceasta poate obţine forma unor оmprumuturi directe (credite, participarea la capital), dar mai des - indirecte (utilaje оn leasing materiale şi produse cu plata amвnată şi оn rate, etc.)

• Avantaje bazate pe puterea de cumpărare a franchiserului. Franchiserul, care are o reţea dezvoltată de francheseee, achiziţionează оn cantităţi mari totul ce este necesar pentru activitatea lor, de aceea are posibilitatea negocierii calităţii necesare şi a unor reduceri de preţuri.

• Protecţia teritorială bazată pe drepturile exclusive de distribuire. Dacă această clauză este stabilită оn contract, atunci franchiaserul nu va mai oferi drepturi similare altor franchisee оn teritoriul vizat.


Avantajele de care dispune franschisingul nu pot fi serios diminuate de unele dezavantaje aferente lui, cu atвt mai mult că ultimele pot fi оnvinse prin elaborarea unor contracte adecvate de franchising şi activitatea practică a franchisee-ului. De aceea prezentarea lor оn continuare are scopul de a preоntвmpina unele situaţii оn care poate nimeri franchisee-ul оn legătură cu practicile neloiale ale unor franchiseri mai puţin serioşi.

Dezavantajele franchiserului

• Nereuşita evetuală a unui franchisee se reflectă asupra оntregului sistem. Franchiserul nu va putea оn acest caz să оntreprindă practic nimic. Principala asigurare de eşec constă оn anticiparea tuturor riscurilor posibile оnainte de semnarea contractului- pentru a le include оn el. Iar оn caz de extremă necesitate el va fi nevoit să rezilieze contractul sau să nu-l prelungească pentru o nouă perioadă. Astfel, franchiserul este dependent de dorinţa şi abilitatea franchisee-ului de a respecta „regulile jocului."

• Contradicţia poziţiei franchisee-ului оn sistemul de franchising. Franchise-ul este оncurajat să activeze ca o unitate de business independentă şi оn acelaşi timp - să respecte cu stricteţe standardele franciziei. Aceasta are uneori consecinţe negative cвnd franchisee-ii оncep a profita de independenţa primită, de exemplu, să mai plătească royalty, considerвnd succesul un merit exclusiv al său. Aşa cazuri se оntвmplă mai des atunci cвnd franchiserul adoptă o poziţie pasivă şi nu-i acordă suport necesar. Pвnă la urmă părţile vor fi nevoite să facă ceea ce este prevăzut оn contract, dar conflictele şi procesele judiciare pot consuma eforturi importante ale acestora, care ar putea fi utilizate la dezvoltarea afacerii.


Dezavantajele franchisee - ului

• Costul francizei. Taxa iniţială royalty şi taxa publicitară sunt uneori destul de оmpovărătoare, оn special cвnd vвnzările merg nu prea bine.

• Aderenţa strictă la operaţiuni standardizate. Deşi este proprietarul afacerii, franchisee-ul nu este independent, оncadrearea оn anumite standarde fiind obligatorie. Оn acest scop, franchiserul face verificări şi solicită rapoarte scrise, care necesită consum excesiv de timp.

• Restricţii asupra cumpărărilor. Franchiserul deseori impune franchisee-lor cumpărarea echipamentelor, produsleor, materialelor etc. de la depozitele sale sau de la anumiţi furnizori agreaţi de franchiser.

• Linie limită de produse. Potrivit contractului, franchise-ul poate vinde doar produse şi servicii cuprinse оn contractul de franchising.

• Programe de instruire necorespunzătoare. Franchiserii promit programe de instruire pe parcursul afacerii, uneori, оnsă acestea fiind puţin relevante practicii de afaceri a franchisee-ului.

• Teritoriul franciziei este dificil de a fi impus pieţii. Cumpărătorul nu este obligat să cumpere doar оn teritoriul оn care locuieşte uneori, achiziţionвnd produse de la franchisee-ii din teritoriile vecine.

• Franchisee-ul nu este liber să vвndă franciza. Chiar dacă, din anumite raţionamente economice, aceasta poate deveni convenabil pentru el, decizia cu privire la cumpărător şi distribuirea sumei оntre franchisee aparţine, de obicei franchiserului.

• Franchisee-ul are mult mai puţine pвrghii de influenţă asupra franchiserului. Iar оn caz că produsul, serviciul sau оntreg sistemul capătă o imagine negativă pe piaţă, franchisee-ul va fi afectat, chiar dacă, оn calitate de antreprenor, el a activat оn strictă conformitate cu prevederile contractuale.