Benchmarking-ul industriei de confectii din Republica Moldova


 Categoria : Articole  Download gratuit :benchmarking-ul-industriei-de-confectii-din.doc [102 Kb] (cкачиваний: 16)

Rezumat: Regiunea Europei de Est reprezintă zona ce realizează cele mai multe confecţii vвndute оn Uniunea Europeană şi оn Europa de Vest, оnregistrвnd chiar o tendinţă de creştere. 25% din importurile de confecţii ale Germaniei sunt originare din Europa de Est, astfel оncвt Germania este cel mai mare importator de confecţii produse in Europa de Est.

Cuvinte-cheie: benchmarking, industria de confecţii, lohn, indicatori economici, strategia de dezvoltare.

 

Industria de confecţii este ramura de bază a industriei uşoare din Republica Moldova dat fiind faptul că prezintă un sector de importanţă socială, iar, оn ultimul timp, şi generator esenţial de venituri din export. Оn prezent fiecare al zecelea lucrător activează оn fabrici de confecţii şi 15% din export revin articolelor de confecţii, ocupвnd poziţia a doua după produsele vinicole. Circa 60% din volumul de producţie total al industriei uşoare autohtone se datorează industriei de confecţii, iar celelalte ramuri (textilă, marochinărie, оncălţăminte etc.) generează restul.
Ponderea industriei de confecţii оn ţările lumii variază, оnsă, оn economia ţărilor оnalt dezvoltate această ramură a economiei naţionale ocupă o pondere mai оnaltă.

 

Industria de confecţii este considerată una din cele mai dinamice ramuri la nivel mondial, iar ritmurile de dezvoltare a acesteia deja depăşesc cele ale industriei de construcţii de maşini, chimice, alimentare etc. Aceasta se datorează următoarelor considerente:
• Lansarea afacerii оn domeniul оn cauză nu necesită investiţii de proporţii, iar termenul de recuperare a investiţiilor este destul de redus;
• Rotaţia mijloacelor circulante este destul de rapidă;
• Forţa de muncă nu cere o calificare foarte оnaltă şi este relativ ieftină;
• Nu există cerinţe stricte privind organizarea producţiei, obţinerea licenţelor, autorizaţiilor;
• Fabricarea mărfurilor de importanţă socială;
• Adaptarea rapidă la cerinţele consumatorilor şi posibilităţi de depăşire a crizei mai mari.


Conform datelor autorului, la momentul actual, оn Republica Moldova activează circa 80 de оntreprinderi de confecţii, marea majoritate fiind cu investiţii străine.
Principalele оntreprinderi mari din industria de confecţii autohtonă sunt următoarele:
1. "Ionel" SA - Chişinău - specializată оn confecţionarea costumelor pentru bărbaţi, femei şi copii, pantaloni, sacouri;
2. "Dana" SA - Soroca - specializată оn confecţionarea paltoanelor, scurtelor, pantalonilor, jachetelor şi fustelor;
3. "Bălţeanca" SA - Bălţi - specializată оn producerea paltoanelor pentru femei, bărbaţi, scurtelor;
4. "Tricon" SA - Cahul - specializată оn producerea articolelor tricotate, confecţiilor şi articolelor de ciorăpărie;
5. "Centrul de Mode" SA - Chişinău - specializat оn producerea unui sortiment larg de articole de confecţii;
La fel ca şi оn lume, ritmurile de creştere оn industria de confecţii autohtonă оnregistrează ritmuri pozitive.