Bunăstarea şi inegalităţile economico-sociale


 Categoria : Articole  Download gratuit :bundstarea-ei-inegalitdeile-economico-sociale.doc [48 Kb] (cкачиваний: 13)

Abstract: Prin prezenta lucrare, are loc familearizarea cu noţiunea de "bunăstare" şi factorii ce caracterizeaza aceasta noţiune, cum ar fi:" standardul de viaţă", "calitatea vieţii"," avuţie"," venit"etc. Este prezentată, in formă de tabel, evoluţia din ultimii ani a veniturilor disponibile ale populaţiei Republicii Moldova si sunt definite si enumerate izvoarele veniturilor personale.De asemenea se defineşte succint noţiunea de "sărăcie", se face o scurtă caracterizare a acesteia, raportindu-se in paralel la situaţia din ţara noastră.

 

Cuvinte cheie: Bunăstare, calitatea veţii, venitul disponibil, averea, pragul sărăciei absolute, pragul sărăciei extreme.


1. Bunăstarea. Diferinţierea veniturilor şi modalităţile de evaluare.

Mai оntоi, trebuie să stabilim ce se оnţelege prin notiunea de bunăstare socială.
Se poate spune că aceasta este sinonimă cu nivelul de satisfacţie sau de utilitate de care se bucură membrii societăţii. Bunăstarea include, prin urmare o varietate de factori obiectivi şi subiectivi.
Nivelul bunăstarii este măsurat de un indicator numit standard de viaţa, ce reprezinta cantitatea de bunuri şi servicii consumate de un individ sau de o familie.
Оn raport cu conceptul de bunăstare se formează şi conceptul de calitate a vieţii care caracterizează totalitatea condiţiilor ce asigură integritatea şi dezvoltarea armonioasă a vieţii biologoce, spirituale şi sociale a omului, satisfacerea la un nivel calitativ оnalt a necesităţilor materiale şi perfecţionarea continuă a personalităţii.
Pentru a aprecia situaţia economică a unei persoane, оn particular, sau a unei ţări, оn general, principalele criterii utilizate sunt veniturile şi avuţia.
Avuţia reprezintă valoarea netă a activelor acumulate la un moment dat, este stocul de bunuri materiale sau financiare, acumulate de o persoană sau de familia sa. Avuţia unei gospodării poate include bunurile materiale - casa, pămоntul, automobilul, alte bunuri de folosinţă оndelungată, precum şi elemente financiare - banii cash, documentele băneşti, depusuri оn bănci.
Un alt element foarte des utilizat оn determinarea bunăstării unei persoane, este venitul personal reprezintă totalitatea bunurilor materiale şi financiare obţinute de o persoană sau de toţi membrii familiei acesteia оntr-o perioadă de timp (de obicei 1 an).
Izvoarele veniturilor personale sunt:
- salariile, suplimentele şi premiile la salariu;
- veniturile din activitatea individuală de muncă;
- compensaţiile de la indexarea veniturilor оn timpul inflaţiei;
- dobоnda de la depunerile la Banca de Economii;
- cоştigurile băneşti şi dobоnda de la obligaţiunile оmprumuturilor de stat;
- dividendele pe acţiuni;
- cоştigurile băneşti şi оn obiecte de la jocurile cu cоştig.
Partea din venitul personal care rămоne persoanei după plata impozitelor şi a altor plăţi obligătorii poartă denumirea de venit disponibil.