Calităţile femeii-manager stereotipurile şi realitatea


 Categoria : Articole  Download gratuit :calitile-femeii-manager-stereotipurile-i.doc [79,34 Kb] (cкачиваний: 15)

Abstract:  In istoria diferitor naţiuni оntotdeauna au existat femei leaderi ca Jeanne d'Arc, Ecaterina II, Măria Teresa, Margaret Tatcher, care au jucat un rol enorm оn viaţa politică, socială, ştiinţifică şi economică. Aceste femei demonstrează că sexul frumos posedă capacităţi şi un potenţial imens nu оn mai mică măsură decвt bărbaţii. Оn prezentul articolul voi оncerca să abordez stereotipurile cele mai frecvent оntвlnite оn societatea modernă referitor la calităţile, competenţa şi activitatea femeilor manager, să le risipesc şi să vă conving că femeia manager are acelaşi drept la existenţă şi dezvoltare ca şi un bărbat.

Cuvinte-cheie: femeie manager, calitate, stereotip, concurenţă, avantaj, dezavantaj.    

  Prezenţa femeilor оn poziţii de conducere este un subiect care a stвrnit un interes considerabil оn ultimii ani. Multe articole discută idei populare despre stilurile emergente de conducere, care se potrivesc cel mai bine оn noile tipuri ierarhice de organizaţii mai puţin birocratice şi fac comparaţii frecvente оntre calităţile femeilor şi bărbaţilor, prezente оn stilul de conducere. Există un număr de motive faţă de interesul crescut pentru acest subiect, unul fiind numărul tot mai mare de femei оn poziţii manageriale оnalte. Compania de consulting Grant Thornton a realizat o anchetă mondială şi a concluzionat, că Rusia se află pe primul loc după numărul femeilor, care lucrează оn sfera dirijării. Pe al doilea loc se situează Philipine, pe al treilea - S.U.A., iar cele mai joase rezultate au fost оnregistrate оn Ţările de Jos - 9% şi оn Japonia - 8%. La оnceput rezultatele obţinute au mirat chiar şi pe autorii cercetării, mai ales pe partenerul lui Grant Thorton оn Rusia, Serghei Aslibekean. Оnsă o analiză mai amănunţită a explicat situaţia: la anchetă au participat 256 оntreprinderi medii, 201 au răspuns la оntrebarea: «Cвte femei participă la conducerea organizaţiei?», dintre care 45 sunt ocupate оn sfera serviciilor, comerţului en detail, sănătăţii publice, etc, adică оn acele domenii, оn care tradiţional femeile au un rol important. Pe de altă parte, оn anul 2002 centrul american Catalyst a efectuat cercetări, care arată că numărul femeilor оn 500 de companii, anunţate ca cele mai reuşite de jurnalul Fortune, este: 15,7 - manageri de nivel mediu şi doar 5,2 - manageri cu cel mai mare venit. Оn plus, acele reprezentante ale sexului frumos, care se află pe posturi bine remunerate, totuşi mai des ocupă poziţii intermediare decвt оnalte. Doar 9,9% femei оn comparaţie cu 90,1% bărbaţi controlează businessul, care aduce venitul principal companiilor respective. Care totuşi este cauza? Răspunsul la această оntrebare poate fi dat din perspectiva impedimentelor istorice şi structurale. Оntr-un studiu istoric din timpurile contemporane pвnă la Grecia clasică s-a arătat faptul că situarea aproape universală a femeilor оn roluri domestice, excluderea lor din afaceri, guvernări, din sistemul legal, sistemul politic şi оn general din poziţii de putere, statut şi influenţă a generat şi menţinut un stereotip al femeii tradiţionale ca «neasertivă, submisivă, pasivă, liniştită şi dependentă; afectuoasă, tandră şi domestică; parşivă, manipulativă, emoţională şi iraţională ». Оnsă timpurile s-au schimbat şi practic оn toate ţările civilizate a avut deja loc emanciparea femeii. Conform statisticii motivele cele mai frecvente ale top-managerilor (atвt bărbaţilor, cвt şi femeilor) sunt: autoconfirmarea şi autorealizarea, tendinţa de a demonstra unicitatea - 40%, interesul faţă de profesie - 30%, independenţa şi situaţia financiară favorabilă - 30%. Cercetătorii şi оnsăşi femeile, care lucrează оn business, evidenţiază diferite cauze ale situaţiei date, printre care: evitarea bărbaţilor de a cheltui efort pentru instruirea părţii feminine, excluderea femeilor din cercul de comunicaţie neformal, dubii оn privinţa оnaintării doamnelor la conducere şi, оn sfвrşit, оncercările de a combina cariera cu familia. Altă anchetă afirmă că 40% din conducători consideră că femeile sunt mai puţin ambiţioase şi deci nu pot atinge niveluri оnalte оn business. „Ca atare, afirmă Terri Dyle (fost locţiitor al preşedintelui consiliului de directori ai grupului bancar Wells Fargo), cauza principală este comportamentul femeilor, adică dorinţa lor permanentă de a fi „fete bune" şi „eleve eminente". Femeia va lucra pвnă оn zori şi va fi sigură că munca ei este apreciată, iar pentru a оnainta оn carieră este doar nevoie de a lucra mai mult. Cu părere de rău această opinie este greşită. Pentru a deveni un top-manager nu este suficient să fii conştiincios, este nevoie оn egală măsură de cutezanţă, siguranţă, capacitatea de a se prezenta. Ceea ce deseori nu o putem face." Lysa Jackobson, directorul general al companiei americane Inspirica, ce posedă un număr de şcoli şi colegii din New-York, consideră că femeile rareori cer ceea, ce merită. Compania sa funcţionează pe piaţă  20 de ani. Timp de această perioadă ea a văzut multe femei, care se adresau оn căutarea locului de muncă, оnsă practic nici una din ele nu a pretins la un salariu atвt de mare, pe care оl cer bărbaţii. „Femeile parcă mereu sunt gata să spună: „ Eu cвştig 125$ pe oră, оnsă pentru dumneavoastră voi lucra cu 75$. Pe cвnd bărbaţii spun direct, că ar dori 350$ pe oră." Deci femeile sunt mai modeste, iar bărbaţii - mai cutezători. Insă cutezanţa bărbaţilor deseori se transformă оn оnfumurare şi duce la comiterea greşelilor, iar femeile, graţie cumpătului şi raţionalismului, reuşesc să le evite. Această siguranţă prea mare de sine a bărbaţilor creează impresia aberantă că ei sunt mai competenţi decвt femeile. Doamna Longo de la IBM a prezentat rezultatul unor cercetări făcute оn SUA referitor la: - utilizarea Internetului de către оntreprinzători: 23% sunt femei, 16% - bărbaţi; - construirea de home page pentru prezentarea produselor: 47% sunt femei, 41% - bărbaţi; - servicii on-line: 50% - femei şi 41% - bărbaţi. Directorul general al fabricii Andersen consideră că femeile sunt mai efective оn condiţii de rutină, „cвnd piaţa este cunoscută", iar bărbaţii acţionează mai efectiv оn situaţii cu gradul оnalt de nedeterminare. Femeile sunt mai tolerante şi duc conversaţiile mai bine decвt bărbaţii, care permanent se stăruie să demonstreze ceva unii altora. Partenerul-managerul companiei A2Zmarketing, Andrei Stasi, duce o politică „antibărbat" şi susţine: „Dacă femeia оncepe un proiect, rezultatele vor urma neapărat, fie şi nu de aşa proporţii mari. Ea este mai responsabilă şi mai migăloasă, deci nu este nevoie să fie controlată la fel de des ca un bărbat". De asemenea A. Stasi consideră că femeia-manager se apreciază mai adecvat ca profesional şi nu suferă de autoapreciere exagerată. Un alt exemplu оn favoarea sexului frumos este compania Pitney Bowes (companie poştală americană de proporţii imense), оn care aproximativ 24% din 300-350 top-manageri sunt femeile. Mai mult de zece ani оn urmă directorul general Jorge Harvey a observat că femeile-manageri de vвnzare au succese mult mai mari decвt colegii lor bărbaţii. El a vizitat oficiile de vвnzare şi a văzut că noaptea tвrziu acolo lucrează doar femeile. El a оnceput să insiste ca оn companie să fie angajate mai multe femei. El susţinea şi a avut perfectă dreptate, că femeile nu doar vor arăta rezultate mai bune, dar şi vor crea o puternică concurenţă pentru bărbaţi, care vor fi nevoiţi să lucreze mai bine. Un stereotip extrem de răspвndit este că stilul feminin de conducere se axează pe relaţii interpersonale, iar bărbaţii se orientează la sarcina pusă. Conform psihologilor cauzele unei astfel de divizări a conducerii pot fi particularităţile personale ale top-managerului, caracterul lui şi temperamentul sau situaţia concretă, оnsă nicidecum caracteristicile de sex. Posibil că femeile după natura lor sunt mai adaptive şi оnţelepte, şi aceasta creează un stil sau mai bine spus iluzia unui stil, deoarece top-managerii competenţi şi profesionali nu menţin un singur stil de leaderism şi de luare a deciziilor. De obicei ei folosesc combinaţii ale dirijismului şi strategiilor de leader. Оn ceea ce mă priveşte, eu accept că femeile sunt оntr-adevăr prin natura lor mai intuitive, mai emotive, mai "specialiste" оn relaţii interpersonale şi оn trăiri sentimentale. Оnsă aici apare o оntrebare: aceste calităţi nu sunt necesare оn activitatea de conducere sau nu sunt puse оn valoare? Abilităţile mai оnalte ale femeilor оn relaţii interpersonale prezintă o superioritate faţă de bărbaţi. Aceasta le face mai uşoară adoptarea unei abordări de tipul "a ceda ceva pentru a cвştiga altceva", pe care o presupune participarea subordonaţilor. Această idee este susţinută de anumite studii contemporane, care afirmă că cel mai eficient stil de conducere este impregnat de calităţi feminine şi că acest stil se potriveşte cel mai bine оn tipurile noi de organizaţii, mai puţin birocratice şi ierarhice. Оn plus acest nou stil de conducere ar crea o arie largă de strategii de conducere indiferent de sex. Din datele prezentate mai sus reiese foarte clar o concluzie: femeia reprezintă un puternic motor al economiei oricărei ţări, demonstrвnd acest fapt prin implicarea ei оn zbuciumata şi dura lume a afacerilor, renunţвnd la un trai anonim şi de multe ori relativ comod. Ea are forţa morală şi fizică, tenacitatea, dвrzenia, profesionalismul şi cвnd este nevoie pasiunea şi farmecul, necesare pentru a participa la revoluţia managerială, care la ora actuală poate este cea mai importantă resursă a dezvoltării economice. Realitatea contemporană a arătat că femeile au argumente serioase pentru a combate rezervele nejustificate şi prejudecăţile care, din nefericire, sunt greu de оnvins la toate nivelele ierarhice de conducere.