Ghid de elaborare a tezelor de licență în Moldova


Categoria : Blogoteze 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Elaborarea unei teze de licență reprezintă o lucrare de sinteză realizată în baza cunoştinţelor şi a capacităţilor acumulate de student în perioada anilor de studii, a cunoştinţelor teoretice şi practice primite la disciplinele de specialitate, a activităţii de cercetare ştiinţifică primită în cadrul orelor de la universitate etc.

Lucrările de licenţă / masterat se pregătesc sub îndrumarea unui coordonator ştiinţific în corespundere cu direcţiile de cercetare teoretică şi experimentală a catedrelor sau cu alte obiective actuale. Teza de diplomă este o lucrare dactilografiată, de o mărime medie, în care studentul cercetează o problemă cu privire la domeniul în care dorește să-şi ia licenţa sau titlul de master. Teza, conform cerințelor în vigoare, este obligatorie pentru a obţine titlul de licenţiat / masterat, dar trebuie analizată nu doar ca un act formal necesar finisării studiilor universitare, ci şi ca o deschidere pe plan profesional în carieră. O lucrare de diplomă, care are un nivel satisfăcător, trebuie să prezinte faptul că studentul a studiat literatura corectă pentru tema abordată, trebuie să fie corectă din punct de vedere metodologic, al analizei datelor şi argumentelor, să fie cu o structură logică, să fie redactată coerent, în stilul ştiinţific cerut de universitate. Aspectul structural trebuie să fie, de asemenea, dependent de standardele academice. 
Fiecare teză de licenţă / masterat trebuie să fie elaborată după exigenţele ştiinţifice, îndeplinind normele academice ale universității unde se susţine. Există însă cîteva puncte generale valabile care trebuie respectate oriunde. 

În cuprins trebuie să fie următoarea structură standard a lucrării de diplomă: 
1. Introducere; 
2. Cuprinsul (capitole, subcapitole, secţiuni, subsecţiuni); 
3. Surse bibliografice la sfîrşitul fiecărui capitol (opţional); 
4. Concluzii; 
5. Anexe (opţional); 
6. Glosar (opţional); 
7. Bibliografie;

Prin parcurgerea titlurilor capitolelor, ale subcapitolelor cititorul lucrării de licenţă sau de masterat, familiarizat cu tema abordată, trebuie să poată reconstitui demersul propus de autorul lucrării.