Lista de criterii pentru elaborarea unei teze de diplomă


Categoria : Blogoteze 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Lista de verificare a criteriilor de redactare a unei teze de licență sau master: Înainte de a prezenta teza de master sau teza de licență, ar trebui de verificat cu atenție munca pentru erori și omisiuni. Această listă vă spune ce să căutați atunci când verificați teza sau disertația.
 
 • Reflectă rezumatul structura tezei sau disertației?
 • Rezumă abstractul secțiunile corespunzătoare în mod clar și eficient?
 • Ajută introducerea cititorul să înțeleagă modul în care se potrivește cercetarea efectuată într-o zonă mai largă de studiu?
 • Furnizează introducerea informații cu privire la scopurile și obiectivele cercetării dumneavoastră?
 • Bibliografia demonstrează că sunteți familiarizați cu literatura relevantă pentru studiul tezei?
 • Sunt referințele bibliografice aranjate într-un mod care este adecvat pentru subiectul dvs.?
 • Ia secțiunea de analiză în considerare constatările în ceea ce privește cercetarea existentă?
 • Tu faci cunoscută poziția ta față de constatările utilizând explicații și aplicații?
 • Sunt toate concluziile trase din constatările și susținute de argumente?
 • Sunt toate anexele menționate în textul tezei de licență?
 • Există tranziția între capitole și subcapitole gestionate bine?
 • Există suficiente, dar nu excesive detalii în fiecare dintre capitolele principale?
Vă rugăm să verificați site-ul nostru de mai multe ori. Noi adăugăm frecvent noi sfaturi cu privire la scrierea lucrărilor de diplomă!