Care este lucrarea de licență model? Cerințe redactare teza la comandă


Categoria : Blogoteze 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Lucrarea de licenţă conţine, în majoritatea cazurilor, următoarele compartimente:
 
a. Pagină de titlu
b. Cuprins
c. Introducere
d. Capitole - corpul lucrării
e. Concluzii
f. Anexe (dacă este cazul)
g. Bibliografie
 
O lucrare de licență model puteți vedea la linkul atașat.
 
Pagina de titlu
Pagina de titlu conţine numele tezei de licenţă, numele autorului şi al profesorului coordinator de teză, numele universităţii/facultăţii/departamentului, oraşul şi anul în care a fost elaborată aceasta.
 
Introducere
Introducerea tezei de licenţă conţine, de obicei, motivaţia alegerii şi actualitatea temei. În introducere se descrie în linii generale contextul problemei studiate în cadrul unui plan extins. Acesta conține descrierea tezei de licenţă, pe subcapitole sau capitole, încercând să se scoată în evidenţă contribuţiile şi realizările studentului.
 
Formatare
Formatul obișnuit al paginilor pentru redactarea tezei de licenţă are următoarele particularități:
Lucrarea de licenţă. Cerințe de redactare
- pagină A4
- margini de 2 cm sus, jos şi la dreapta
- margine de 3cm la stânga
- spaţiere simplă, la un rând (single line)
 
Fonturile cele mai bune pentru redactarea tezei de diplomă sunt acele fonturi care au corpul literei de dimensiune echilibrată în lăţime şi înălţime. Exemple de fonturi care se lucrează la realizarea lucrării de licenţă sunt: Times New Roman 12pt, Arial 12pt, Verdana 11pt.
Nu se recomandă fonturi de mărime mai mare decât 12pt. Se recomandă selectarea unui font care conţine diacritice, în cazul redactării tezei în limba română. Paragrafele se separă printr-un rând liber. Începutul unui paragraf se marchează prin mișcarea la dreapta a primului rând din paragraf, de obicei cu 1 sau 1.5 cm.
Corpurile de text se distribuie pe orizontală de la un capat al celuilalt al filei (aliniere justified), şi nu la stânga. Teza de diplomă nu este un manuscris, ci un produs finit, prezentarea acestuia cerînd un anumit grad de cunoștințe în formatare.
Lucrarea de licenţă se redactează, în întregime, cu acelaşi font. Excepţie fac anexele, unde este posibilă utilizarea unui font special pentru transcrierea scripturilor şi a schemelor, de exemplu: Courier şi/sau Courier New cu dimensiune de 10 sau 11pt.
 
Dimensiune
O lucrare de licenţă are, de obicei, între 60 şi 100 de pagini. Paginile tezei se numerotează în ordine. Nu este indicată reînceperea numerotării paginilor cu fiecare capitol. De asemenea, nu este indicată numerotarea paginii de titlu.

Vă rugăm să verificați site-ul nostru www.infoteze.com de mai multe ori. Noi adăugăm frecvent noi sfaturi cu privire la scrierea lucrărilor de diplomă!