Structurarea, elaborarea și redactarea unei teze de licență model


Categoria : Blogoteze 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Acest articol descrie elementele principale ale unei lucrări de licență sau de masterat model. Deși structura specifică descrisă aici este cea mai relevantă pentru modele de licență cu analiză empirică, o mare parte din sfaturi este relevantă și pentru teza de master model, putând fi utilizate cu încredere în ambele cazuri.
 
 
Vă rugăm să rețineți că cerințele formale variază între diferite specialități - asigurați-vă că atrageți atenție la recomandările care se aplică anume pentru facultatea dvs., pentru a evita orice probleme ce ar putea să apară.
 
Abstract
Majoritatea cititorilor se vor axa mai întâi pe rezumat. Utilizați-l ca o oportunitate pentru a stimula interesul coordonatorului de teză și a comisiei de evaluare. Rezumatul la teza de licență model ar trebui să prezinte concis conținutul principal al tezei, dar nu trebuie să acopere fiecare aspect al textului principal. Obiectivul principal este de a oferi cititorului o idee bună despre ce este vorba în teză, intrigând și menținând atenția cititorului.
 
În general, abstractul ar trebui să fie ultimul lucru pe care îl scrieți, când știți deja concret despre ce este de fapt întreaga teză. Cu toate acestea, este o idee bună să lucrați pe un proiect continuu. Scrierea unui rezumat bun este dificilă, deoarece ar trebui să includă numai cele mai importante puncte ale muncii dvs.
 
De obicei, nu există cerințe formale pentru prenume, dar este o practică obișnuită să le mulțumiți supraveghetorilor, informatorilor și altor persoane care v-au ajutat și v-au sprijinit. Dacă ați primit granturi sau rezidențe de cercetare, trebuie să le recunoașteți și pe acestea.
Tema lucrării de diplomă trebuie să fie legată de una dintre materiile/domeniile studiate în cadrul anului de învățământ.
 
Lucrarea de licență modeltrebuie să cuprindă următoarele părți׃
- Introducere - În cadrul acestei părți se prezintă motivele pentru care a fost selectată tema tezei și importanța acesteia în contextul facultății.
Introducerea dvs. are două scopuri principale:
1) de a oferi o imagine de ansamblu asupra principalelor puncte ale tezei dvs.; și
2) de a trezi interesul cititorului.
Nu este o idee proastă să treceți prin textul introducerii la licență încă o dată la final, pentru a vă asigura că va corela bine cu concluzia dvs.
Sfat: Pentru o întorsătură elegantă și stilistică puteți reutiliza o temă din introducere în concluzia dvs. De exemplu, ați putea prezenta un anumit scenariu într-un fel în introducerea dvs. și apoi reveniți la acesta în concluzia dvs. dintr-o perspectivă diferită - mai bogată sau mai contrastată.
- Partea teoretică - în cadrul acestui compartiment se prezintă concepțiile considerate relevante și importante pentru tematica aleasă, respectându-se toate cerințele de bază în redactarea unui model de lucrare de disertație sau licență. Se recomandă nu doar o prezentare descriptivă, ci una comparativă, sintetică sau critică. Trebuie prezentate și lucrările anterioare pe tema lucrării, precum și cifrele relevante, într-o manieră cât mai completă; aceste date trebuie să fie actualizate. Partea conceptuală trebuie să fie relevantă și pentru partea practică a lucrării de diplomă.
- Partea practică - este vorba despre aportul propriu al studentului care va realiza o cercetare calitativă sau cantitativă, fie ea empirică sau teoretică.
- Concluzii la teza de licență model - rezultatele cercetării vor fi descrise într-un capitol separat care va identifica principalele observații și concluzii - rezultate din fuziunea cercetării cu teoriile din partea teoretică.
 
După cum am mai spus, ar trebui să existe o legătură strânsă între concluzia dvs. și introducerea la lucrarea de licență. Toate temele și problemele pe care le-ați subliniat în introducerea dvs. trebuie să fie reluate (într-un fel sau altul). Dacă aflați în această etapă că teza de diplomă nu a abordat o problemă pe care ați subliniat-o în introducere, trebuie să vă întoarceți la introducere și să ștergeți referința la această problemă – altfel lucrarea va părea incompletă. Nu doriți să scădeți din valoarea generală a lucrării cu propria mână.
 
O modalitate elegantă de a structura textul este de a folosi aceeași figură textuală sau un caz atât la început, cât și la sfârșit – structura circulară definește bine o teză. Când cifra se întoarce în secțiunea finală, va avea un sens nou și mai bogat prin intuițiile pe care le-ați întâlnit, create în procesul de scriere a tezei de licență.