Cum se pregătește o teză de an sau proiect de specialitate


Categoria : Blogoteze 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Proiectul de specialitate/teza de an reprezintă o lucrare scrisă cu volum aproximativ de 30-40 pagini, întocmită pe baza unei teme date, care cuprinde metode, tehnici, calcule tehnico-economice etc. necesare elaborării acesteia.

Elaborarea proiectului de specialitate este prevăzută conform Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu în planul de studii și are ca scop:
- fundamentarea practică a cunoștinţelor la specialitate;
- dezvoltarea deprinderilor de lucru cu literatura știinţifică;
- valorificarea abilităţilor dobândite pe parcursul studiilor;
- elaborarea și argumentarea concluziilor și recomandărilor etc.

Proiectul de specialitate se elaborează în anul II sau III de studii în dependență de universitate și facultate și se evaluează ca parte componentă a disciplinei de studiu.
Tematica tezelor de an este propusă de profesorii catedrelor și se aprobă la ședinţa catedrei. Studentul, la începutul semestrului (în primele 2-3 săptămâni), alege tema independent, reieșind atât din posibilităţile de documentare, cât și interesele și preocupările sale. Teza de an se depune la catedra de specialitate cu cel puţin 4 săptămâni până la începerea sesiunii de examene. Pe parcursul elaborării proiectului de specialitate, fiecare student este asistat/îndrumat de un conducător științific.

Conducătorul științific are următoarele sarcini:
- determinarea direcţiilor care vor fi studiate în cadrul proiectului de an și a metodelor de cercetare și analiză
- aprobarea planului tezei de an;
- consultarea studentului privind conţinutul proiectului;
- verificarea conţinutul tezei de an;
- admiterea sau respingerea proiectului spre susţinere;
- participarea la evaluarea finală a proiectului în urma susținerii acestuia în fața Comisiei de susținere.

Teza de an necesită ordonarea coerentă și succintă a ideilor, evitându-se orice greșeli gramaticale. Frazele trebuie să fie concise și clare, evitându-se folosirea unui stil prea metaforic în text. Se recomandă a utiliza așa exprimări ca: ”prin urmare”, ”cu toate că”, ” așa cum rezultă din cele menționate mai sus etc.” Expunerea materialului în proiect se face de la persoana a treia, folosindu-se un limbaj impersonal, vor fi evitate expresiile ”eu consider”, ”în opinia mea” etc.. Toate sursele bibliografice utilizate vor fi menţionate în lista bibliografică, în caz contrar, studentul va fi învinuit de plagiat. Pentru a evita la sigur problemele de plagiat, puteți apela la serviciile noastre, de elaborare a tezelor de an la comandă.

Echipa portalului www.infoteze.com este specializată în elaborarea tezelor de licență, master, proiectelor de specialitate conform cerințelor Anti-Plagiat.

Proiectul de specialitate se susţine cu cel puţin o săptămână până la începerea sesiunii de examene în faţa unei comisii constituite din două cadre didactice, numite de către șeful catedrei respective. Studenţii, care nu au susţinut proiectul de an, nu vor fi admiși la examenul final și la susținerea tezei de licență. Studentul prezintă succint principalele idei ale tezei de an și răspunde la întrebările adresate de către comisie.

Dacă ai nevoie de informații adăugătoare, poți apela la o companie specializată în redactarea lucrărilor de diplomă, cum ar fi www.infoteze.com