Ce pot face studenții care nu au reușit să susțină teza de licență în acest an


Categoria : Blogoteze 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

În fiecare an de studiu, mii de studenți se pregătesc pentru ultimele sesiuni de susținere a examenelor. Din mai multe motive, nu toți studenții susțin tezele de licență sau masterat. O cauză poate fi faptul că nu s-au acumulat destule credite de-a lungul anilor de studii, nu au reușit să elaboreze teza până la termenul indicat de catedră sau nu au trecut susținerea prin sistemul antiplagiat, ei mai au șanse să obțină diploma de absolvire.
Universitățile au diferite proceduri și practici pentru studenți în așa situații. Echipa Infoteze.com le dorește mult succes tuturor absolvenților și în cazul în care nu reușesc să apere teza, sunt încurajați să fie calmi și să meargă la catedra lor pentru a vorbi cu coordonatorul de teză pentru mai multe indicații.

1. USM
În situația în care studentul nu a susţinut lucrarea de licenţă sau teza de master în sesiunea stabilită, sau nu s-a prezentat la susţinerea tezei, acesta are dreptul să o susţină repetat, de cel mult două ori în următorii cinci ani, cu asumarea de către student a cheltuielilor de examinare, stabilite de universitate. La a doua susţinere, studentul va cere reconfirmarea sau modificarea temei tezei de licenţă/master la catedra universității.
Taxa pentru susținerea repetată a tezei de licență este în valoare de 25% din contract.


2. Academia de Studii Economice a Moldovei
Studentul are dreptul să apere teza repetat, de cel mult două ori pe parcursul a cinci ani de la absolvire. El va suporta cheltuielile de examinare, stabilite de ASEM. La a doua susţinere, studentul va cere reconfirmarea temei tezei de licenţă, cu cel puțin șase luni până la începerea examenului de licență, prin semnarea cererii pe numele rectorului, avizată de către şeful catedrei de specialitate şi decanul facultăţii. În cazul tezelor de master procedura e similară.
Costul pentru susținerea repetată a tezei este de 2.000 de lei.

3. Universitatea Tehnică a Moldovei
Studenții au dreptul la două încercări și la fel vor trebui să achite la contabilitate o anumită sumă care e mai mică decât taxa pentru un semestru universitar, dar poate varia în dependență de faptul dacă a fost sau nu modificată tema tezei de licență sau master.

4. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
La Universitatea Pedagogică este aplicată aceeași procedură ca la toate universitățile de stat: în cazul în care studentul nu susține teza, este exmatriculat și are posibilitatea să se reînmatriculeze pentru ca să o apere în următorii cinci ani. Studentului i se oferă încă două șanse pentru ca să-și susțină teza.
Taxa pentru susținerea tezei variază în dependență de numărul de specialități pe care universitatea le are.

5. Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Taxa pentru susținerea repetată a tezei de licență este de 400 de lei, iar studentul are la fel două încercări în următorii cinci ani.

6. Universitatea Agrară
Studentul obține un certificat în care este prezentat parcursul său academic, iar în următorii ani va avea șansa să se reînmatriculeze la universitate și să susțină teza de licență.
Taxa pe care o va achita a fost stabilită de Senat și este de 1.500 de lei (echivalentul a 30 de ore de studiu, care vor fi oferite studentului de către coordonatorul tezei și de comisia de evaluare).